رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان بقای 3 ساله در بیماران مبتلا به انواع تومورهای گلیوم بستری در بیمارستان الزهرا در سال های 1380 تا1389 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106684
شماره مدرک : ‭ت۱۶۵۴۷‬
شماره راهنما : ‭WL۳۵۸،ر۵۷۴ب،۱۳۹۴
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رضایی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مسیح
عنوان : بررسی میزان بقای 3 ساله در بیماران مبتلا به انواع تومورهای گلیوم بستری در بیمارستان الزهرا در سال های 1380 تا1389 [پایان‌نامه]
نویسنده : / مسیح رضایی
استاد راهنما : ؛ بهرام امین منصور
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۱۶ص.: نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۴۱۴۵‬است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه : گلیوما یکی از انواع تومورهای مغزی است که در مغز و نخاع ایجاد می‌شود. این تومورها از سلول های گلیال منشأ می‌گیرند. براساس پاتولوژی به دو دسته Low grade وHigh grade َ( Anaplastic یا malignant (تقسیم می‌شوند. فراوانی، میزان بقا و همچنین پاسخ به درمان در این تومورها به سن و جنس وابسته است. در این تومورها میزان بقا از چند ماه تا چند سال متفاوت است. در مطالعه حاضر میزان بقای 3 ساله در بیماران مبتلا به انواع تومورهای گلیوم، بستری در بیمارستان الزهرا در سال های 1380 تا1389 ارزیابی شده است.مواد و روش ها: در مطالعه‌ی حاضر جامعه‌ی هدف، افراد مبتلا به انواع تومورهای گلیوم (ثابت شده) که تحت عمل جراحی برداشت تومور قرار گرفتند، بودند. حجم جامعه، تمام افراد مبتلا به انواع تومورهای گلیوم که در سال های 1380 تا 1389 در بیمارستان الزهرا عمل جراحی شدند، تعیین گردید. تعداد کل بیماران 490 نفر، و معیارهای ورود به مطالعه، تمایل بیماران به شرکت در مطالعه‌ی حاضر، درست بودن اطلاعات پایه‌ای موجود در مدارک بایگانی بیماران و همچنین عدم فوت بیماران در بیمارستان قبل از عمل جراحی، در حین عمل و یا در دوره‌ی بهبودی پس از عمل بودند. بر این اساس تنها 221 نفر واجد شرایط ورود به مطالعه بودند. با استفاده‌ از لیست بیماران، اطلاعاتی نظیر نام، فامیل، سن، جنس، نوع تومور، نوع درمان و شماره تلفن بیماران استخراج، با آن‌ها تماس گرفته، و پرسشنامه ها تکمیل شدند.برای آنالیز داده‌ها از نرم افزار Microsoft Exel استفاده گردید، به گونه ای که داده‌های آن تعداد افراد مبتلا به هر یک از انواع تومورها، سن، جنس بیماران و در نهایت میزان بقای سه ساله حاصل از هر تومور بودند. نتایج: در مورد Glioblastoma multiform، بقای سه ساله %7/8، در Diffuse astrocytoma،Epondymoma و Pilocytic astrocytoma این میزان 100% بود. در Oligodandroglioma، %2/95 و درAnaplastic astrocytoma ، بقای سه ساله صفر بود.نتیجه گیری: در این مطالعه، جراحی به اضافه‌ی رادیوتراپی در Diffuse astrocytoma، Oligodandroglioma و Epondymoma ، و در Pilocytic astrocytoma، جراحی به عنوان درمان اولیه بقای سه ساله را افزایش داده است.در GBM و Anaplastic astrocytoma، جراحی به اضافه‌ی رادیو تراپی با یا بدون شیمی‌درمانی مختصرا در افزایش میزان بقا نقش داشته است
توصیفگر : تومور ستاره ای
: سرطان های مغز
: گلیوبلاستوم
: میزان بقاء
: Astrocytoma
: Brain Neoplasms
: Glioblastoma
: Survival Rate
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏امین منصور‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بهرام، استاد راهنما
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۶۴موجود‭‬
نظرسنجی