رکورد قبلیرکورد بعدی

" تبیین هویت حرفه ای در پرستاری "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106720
شماره مدرک : ۱۵۷۱۳ت
شماره راهنما : ‭WY۸۸، ی۴۶ت، ۱۳۸۹‬
سرشناسه : یزدان نیک، احمدرضا
عنوان : تبیین هویت حرفه ای در پرستاری [پایان نامه]
نویسنده : احمدرضا یزدان نیک
استاد راهنما : زهره پارسا نیک
استاد مشاور : علی اصغر سلطانی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ۱۳۸۹
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : پرستاری
صفحه شمار : ک، ۲۲۷ ص.
چکيده : زمینه: فر فرد، گروه و حرفه ای گفتمان خاص خویش را دارد. گفتمان ها هویت ساز و معرف هویت گروهی هستند. نهادها را حمایت کرده و روابط قدرت را بازتولید می کنند. گفتمان هویتی حرفه پرستاری در نظام سلامت تحت الشعاع گفتمان های دیگر بوده است و در سال های اخیر با ایجاد سازمان های حرفه ای پرستاری، در عرصه اجتماعی فرصت بازنمایی یافته است. بررسی هویت حرفه ای پرستاری هدف اصلی این مطالعه است. روش پژوهش: این مطالعه با روش تحلیل گفتمان انجام شده است. در این مطالعه، تحلیلگر از یافته های حاصل از ۲۳ مصاحبه نیمه ساختاری فردی و ۴ مصاحبه گروهی با پرستاران رده های مختلف و دانشجویان ترم آخر و نیز ۱۴۰ متن رسانه ای از روزنامه ها، سایت ها و وبلاگها برای بررسی گفتمان پرستاری بهره برده است. مصاحبه ها با اجازه مشارکین ضبط شده، سپس کلمه به کلمه از نوار پیاده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. تحلیل ساختارهای خرد و کلان متنی در سطح و عمق متون و تحلیل مشخصه های متنی و فرامتنی با برشهای افقی و عمودی متون صورت گرفت. تحلیلگر از تکنیک های بررسی گزینش واژگانی در مت، تکرار واژگان با هم آرایی واژگانی، وجود تقابل واژگانی، تعیین معنای کلان مت (جانمایه)، فرایندهای برجسته سازی و حذف، تعیین گزاره های پنهان و بررسی انسجام متنی برای تحلیل استفاده نموده است. نتایح: در گفتمان هویتی پرستاری جانمایه هایی جون نداشتن پیشینه تاریخی، نوپدیداری حرفه، نداشتن مبنای نظری و علمی تاریخی، فرودستی حرفه ای، نارس بودن هویت، هویت گریزی، هویت انکاری، هویت فراموشی، بحران هویتی، ایماژه نامطلوب اجتماعی، نبود انسجام و اتحاد حرفه ای، ضعف در بازنمایی عملکرد و اعتماد به نفس حرفه ای، غلبه مطالبات مادی به مطالبات اجتماعی، ظلم ستیزی و عدالت طلبی و اقتدار از دست رفته حرفه ای برجسه بود. بحث: هویت حرفه ای پرستاری متناسب با ساختارهای فرهنگی اجتماعی و ارزش ها و باورهای حاکم شکل گرفته است این هویت پاره پاره و دارای کثرت است و شامل پیوستاری از یک هویت در حال رویش و خیزش تا هویتی با شکوه، دیرین ولی فراموش شده است. اگرچه هویت حرفه ای پرستاری در نظم گفتمانی نظام سلامت حالتی مغلوب دارد ولی نشانه هایی از حرکت به طف بلوغ حرفه ای در این گفتمان و ساخت شکنی مشهود است. در پایان پزوهشگر راه هایی برای ساخت شکنی و بازساخت هویت حرفه ای پرستاری ذکر کرده است
توصیفگر : پرستاری
: پرستاران
: مشاغل بهداشتی
: Nursing
: Nurses
: Health Occupations
شناسه افزوده : پارسا یکتا، زهره، استاد راهنما
: سلطانی، علی اصغر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی تهران
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
تبیین هویت حرفه ای در پرستاری
Ahmadreza Yazdannik phd A.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
3.18 MB
85
85
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۷۶موجود‭‬
نظرسنجی