رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي شايعترين باكتري هاي ايجاد كننده عفونت و الگوي مقاومت دارويي در بيماران بستري در بخش هاي جراحي بيمارستان الزهرا (س) اصفهان طي سال هاي 1386-1389 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106783
شماره مدرک : ‭ت۱۶۵۵۹‬
شماره راهنما : ‭WX۱۶۷،ض۹۷ب،۱۳۹۴
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ضیا دهکردی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، پیمان
: میرحسینی‏، محمدمهدی
عنوان : بررسي شايعترين باكتري هاي ايجاد كننده عفونت و الگوي مقاومت دارويي در بيماران بستري در بخش هاي جراحي بيمارستان الزهرا (س) اصفهان طي سال هاي 1386-1389 [پایان‌نامه]
نویسنده : / پيمان ضيا دهكردي، محمدمهدي مير حسيني
استاد راهنما : ؛ بهرام نصراصفهاني
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۲۳ص.: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭۲۹۰۰۲۴ ‬ است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه:عفونت های بیمارستانی به عنوان یکی از عوامل مهم تاخیر روند درمانی و افزایش موربیدیتی و مورتالیتی بیماران بستری در بیمارستان به حساب می آیند. شناسایی باکتری های ایجادکننده این عفونت ها و الگوی مقاومت باکتریایی آنها نقش چشم گیری در کنترل و درمان این عفونت ها دارد. مواد و روش ها:در مطالعه حاضر با مراجعه به واحد کنترل عفونت های بیمارستانی بیمارستان الزهرا(س) آمار عفونت های بیمارستانی اخذ گردید و سپس اطلاعات مرتبط با کشت میکروبیولوژیکی، آنتی بیوگرام و محل بروز عفونت از پرونده های بیماران طی سالهای 1386 الی 1389 استخراج گردید. اطلاعات بدست آمده با کمک نرم افزار آماری SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه تعداد 1587 مورد عفونت بیمارستانی تحت بررسی قرار گرفت. تفاوت معناداری بین سن بیماران و باکتری ایجاد کننده عفونت بیمارستانی در بخش های مراقبت های ویژه (P-value=0.182)، ارتوپدی (P-value=0.72)، جراحی اعصاب (P-value=0.97)، پیوند (P-value=0.10) و "سایر بخش ها" (P-value=0.90) مشاهده نگردید. همچنین ارتباط معناداری مابین جنسیت بیماران و باکتری ایجاد کننده عفونت بیمارستانی در بخش های مراقبت های ویژه (P-value=0.63)، ارتوپدی (P-value=0.74)، جراحی اعصاب (P-value=0.22)، پیوند (P-value=0.26) و "سایر بخش ها" (P-value=0.29) مشاهده نگردید. شایع ترین محل بروز عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه سیستم تنفسی (399 مورد 37%)، سیستم ادراری (230 مورد 21.4%) و سیستم خونی (102 مورد 9.5%) گزارش گردید. در حالی که در بخش جراحی اعصاب سیستم ادراری (32 مورد 29.4%) و سیستم تنفسی (30 مورد 27.5%) بیشترین محل بروز عفونت ها محسوب می شدند، آمار متفاوتی در بخش ارتوپدی گزارش گردید و شایع ترین محل عفونت، بافت نرم محل جراحی (30 مورد 37.5%) و درگیری استخوانی محل جراحی (20 مورد 17.7%) بود. در بخش پیوند مجاری ادراری شایع ترین محل بروز عفونت های بیمارستانی بود (84 مورد 83.2%) و در سایر بخش ها عفونت بافت نرم محل جراحی (73 مورد 40.6%) و عفونت سیستم ادراری (34مورد 18.9%) بیشترین آمار را بخود اختصاص می دادند. شایع ترین باکتریهای دخیل در ایجاد بروز عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه سودوموناس آئروژینوزا و کلبسیلا بودند همچنین سودوموناس آئروژینوزا در بخش جراحی اعصاب بعنوان شایع ترین گونه متهم در بروز این عفونت ها شناسایی گردید در حالی که کلبسیلا در بخش ارتوپدی بیش از سایر باکتری ها در ایجاد عفونت ها دخیل بود. اشرشیا کلی و کلبسیلا شایع ترین باکتریهای بخش پیوند و اشرشیا کلی بعنوان شایع ترین باکتری دخیل در بروز عفونت بیمارستانی در سایر بخش ها شناسایی گردید.نتیجه گیری: در مجموع بنظر میرسد که تفاوت های چشم گیری اعم از شیوع باکتریایی و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها مابین نتایج حاصل از این طرح پژوهشی با مطالعات مشابه در سایر نواحی وجود داشته باشد. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند راهگشای پزشکان جهت درمان مناسب و اصولی عفونت های بیمارستانی باشد.
توصیفگر : انتشار عفونت
: بیماران بستری
: مقاومت باکتری به دارو
: Cross Infection
: Inpatients
: Drug Resistance, Microbial
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نصراصفهانی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بهرام، استاد راهنما
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۸۲موجود‭‬
نظرسنجی