خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106811
شماره مدرک : ۱۵۷۱۵ت
شماره راهنما : ‭WQ۱۵۲، ج۶۸۷‮الف‬، ۱۳۹۵‬
سرشناسه : جنانی، فاطمه
عنوان : ارتقای کیفیت برنامه مراقبتی زایمان به شیوه فیزیولوژیک: مطالعه ای با رویکرد اقدام پژوهی [پایان نامه]
نویسنده : / فاطمه جنانی
استاد راهنما : شهناز کهن
استاد مشاور : فریبا طالقانی، معصومه غفارزاده، محمدجواد طراحی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : بهداشت باروری
تاریخ دفاع : ۹۵/۱/۲۹
صفحه شمار : و، [۲۹۱] ص. :مصور، حدول، نمودار+سی دی
چکيده : مقدمه: بر اساس مفاهیم سازمان جهانی بهداشت هدف اصلی از انجام مراقبت¬های مامایی دستیابی به سلامت و ایمنی مادر و نوزاد می¬باشد و در راستای رسیدن به این هدف، ترویج زایمان فیزیولوژیک، یک استراتژی اصلی می¬باشد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که مداخلات نا به جای پزشکی در فرآیند زایمان به بروز مشکلات متعدد سلامت مادر و کودک منتهی گردیده است، لذا اتخاذ سیاست¬ها و تدابیری که سبب ارتقای فرآیندهای مراقبت زایمانی گردد، حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف ارتقای کیفیت برنامه زایمان فیزیولوژیک در بخش زایمان بیمارستان دانشگاهی عسلیان شهر خرم آباد انجام گردید.روش پژوهش: مطالعه حاضر، یک تحقیق اقدام پژوهی می¬باشد که با مشارکت بیش از 500 نفر از افراد ذینفع شامل مسئولین سیستم سلامت ، ارائه دهندگان مراقبت( متخصصین زنان ، ماماها) و مددجویان زایمانی انجام گرفت. در اولین مرحله چرخه اقدام پژوهی (برنامه ریزی)، تحلیل وضعیت موجود با بررسی عملکردهای معمول مراقبتی در فرآیند زایمان ، امکانات بخش زایمان و همچنین با انجام 5 بحث گروهی متمرکز و10 مصاحبه فردی عمیق و از طریق تحلیل محتوی کیفی مرسوم، چالش¬های موجود و راهکارهای پیشنهادی در ارتقای کیفیت برنامه زایمان فیزیولوژیک تعیین وبا استفاده از ماتریکس تصمیم¬گیری، راهکارهای پیشنهادی در دو سطح سازمان و اجتماع اولویت بندی و برنامه ارتقای زایمان فیزیولوژیک طراحی گردید. در دومین مرحله (اقدام)، بر اساس برنامه تدوین شده،اقدامات پیشنهادی اجرا شد بدین صورت که پس ازاجرای هر اقدام از مشارکت کنندگان بازخورد دریافت گردیدو با توجه به آن اقدام بعدی اجرا شد . در مرحله سوم از طریق بررسی عملکردهای زایمانی و سنجش رضایتمندی مددجویان، برنامه مورد ارزشیابی قرار گرفت و در نهایت در مرحله چهارم چرخه اقدام پژوهی (تامل)، برنامه ارتقا از دیدگاه مشارکت کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس نظرات آنان پیشنهاداتی داده شد. نتایج: براساس یافته¬های حاصل مطالعه کمی مرحله اول پژوهش (برنامه¬ریزی)، عملکردهای زایمانی منطبق با راهنمای بالینی ارائه خدمات زایمان طبیعی وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت نبود. چالش¬های موجود در برنامه زایمان فیزیولوژیک در سه سطح سازمان، ارائه دهندگان مراقبت و مددجویان زایمانی، طبقه¬بندی گردید، ودر نهایت، 35 راهکار سازمانی در زمینه آموزش، بهبود ساختار فیزیکی، اجرای دستورالعمل¬ها و بکارگیری مکانیزم¬های انگیزشی مورد اجرا قرار گرفت. در خصوص راهکارهای اجتماعی نیز 11 راهکار در زمینه آموزش جامعه، بسترسازی فرهنگی و سیاست¬های تشویقی اجرا گردید. در کلیه مراحل تحقیق بازخورد مشارکت کنندگان در خصوص بازنگری برنامه ارتقا مد نظر قرار گرفت. نتایج حاصل از یافته¬های کمی در بخش ارزیابی عملکردهای زایمان حاکی از بهبود وضعیت عملکردهای مذکور بعد از اجرای برنامه ارتقای کیفیت مراقبت زایمانی به شیوه فیزیولوژیک بود. همچنین یافته¬های حاصل از سنجش رضایت مددجویان از برنامه زایمان فیزیولوژیک نیز، سطح مطلوب رضایتمندی را نشان داد. یافته¬های بخش کیفی نیز نشان داد که از دیدگاه مشارکت¬کنندگان در مطالعه، اجرای برنامه ارتقای زایمان فیزیولوژیک، منجر به بهبود وضعیت عملکردهای مامایی مبتنی بر شواهد گردیده است. توانمندی و توسعه حرفه¬ای از طریق انجام مراقبت مامامحور وبهبود تعاملات شغلی از دیگر یافته¬های این پژوهش بود.نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که از دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش، اجرای برنامه ارتقای زایمان فیزیولوژیک با تغییر رویکرد مراقبت از مبتنی بر مداخله به مراقبت دوستدار مادر ومراقبت ایمن همراه بوده است. از نظر مشارکت کنندگان در پژوهش پایداری و استمرار ارتقای کیفیت برنامه زایمان فیزیولوژیک، روندی ضروری و نیاز به دیده بانی کارآمد راهنماهای بالینی وهمسویی و تقویت سیاست¬های سیستم سلامت با گسترش فرهنگ زایمان فیزیولوژیک، نیاز دارد. بحث و نتیجه گیری:باتوجه به چالش¬های موجود در برنامه ارتقای کیفیت زایمان فیزیولوژیک در این مطالعه اقدام پژوهی، نشان داده شد که استفاده از راهکارهای موثری در سطح سازمان از قبیل آموزش فراگیر، بهبود شرایط محیطی، اجرای دستورالعمل¬های وزارتی و بکارگیری مکانیزم¬های انگیزشی و همچنین راهکارهای اجتماعی از قبیل بستر سازی فرهنگی و استفاده از سیاست¬های تشویقی، در ارتقای کیفیت برنامه زایمان فیزیولوژیک موثر واقع گردید. مشارکت جمعی ذینفعان، شروع حرکت به سوی تغییر رویه¬های مراقبتی در راستای زایمان ایمن را میسر ساخت. کاهش مداخلات غیرضروری و نابجا، بهبود عملکردهای زایمانی در راستای برنامه زایمان فیزیولوژیک و رضایتمندی مددجویان از فرآیند مراقبتی زایمان فیزیولوژیک ، از جمله دستاوردهای مطالعه حاضر بود.اجرای مداخلات اثر بخش آموزشی و توانمندسازی ارائه دهندگان مراقبت مامایی، درراستای برنامه ارتقای زایمان فیزیولوژیک با ارائه مراقبت مامامحور و بهبود تعاملات حرفه ای مشارکت کنندگان همراه بوده است. تداوم روند مراقبت زایمانی به شیوه فیزیولوژیک مورد تاکید قرارگرفت که نیازمندنظارت، سیاست گذاری و برنامه ریزی موثر سیستم سلامت در زمینه گسترش فرهنگ زایمان فیزیولوژیک می¬باشد. انجام مداخلاتی در سطح سازمان و اجتماع ،جهت کاهش میزان سزارین و انتخاب روش ایمن زایمانی میتواند بعنوان چرخه بعدی این مطالعه اقدام پژوهی در نظر گرفته شود.
توصیفگر : زایمان طبیعی
: زایمان
: مامایی
: Natural Childbirth
: Labor
: Midwifery
شناسه افزوده : کهن، شهنار، استاد راهنما
: طالقانی، فاطمه، استاد مشاور
: معصومه، غفارزاده، استاد مشاور
: طراحی، محمدجواد، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :