خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106873
شماره مدرک : ۱۵۷۲۶ت
شماره راهنما : ‭WT۱۰۰، م۸۴۲ت، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : موسوی‏ ، سیده زهرا‏ پديدآور
عنوان : توسعه ابزار سنجش عوامل تنش زای ناشی از بستری شدن در سالمندان [پایان نامه]
نویسنده : / سیده زهرا موسوی
استاد راهنما : موسی علوی
استاد مشاور : نصرالله علیمحمدی، حبیب الله حسینی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش سالمندی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
صفحه شمار : ز [۸۷]ص.:جدول.+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۰۹۹ میباشد.
چکيده : مقدمه: عوامل متعددی سلامتی و بهبودی سالمندان بستری را تهدید می‌نمایند؛ که از جمله می‌توان عوامل تنش‌زای موجود در مراکز ارائه دهنده خدمات مراقبتی درمانی را نام برد. لذا هدف از این مطالعه توسعه ابزاری جهت بررسی عوامل تنش‌زای ناشی از بستری شدن بیماران سالمند در بیمارستان است. روش‌ پژوهش: این پژوهش روش‌شناسی در سال ۲۰۱۵ انجام شد. این مطالعه در ۴ گام کلی انجام شد؛ که شامل گردآوری فهرستی از گویه‌ها، تعیین روایی صوری و محتوایی و مطالعه راهنما برای تعیین همبستگی درونی، تحلیل عناصر اصلی و انجام ویرایش‌های مربوطه و نهایتاً ارزیابی همبستگی درونی ابزار بود. در دو گام اول مطالعه به تناسب از روشهای مختلف مرور بر متون، روش کیفی و کمی جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. در مراحل بعد نیز سالمندان بستری از ۴مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شیوه نمونه‌گیری چند مرحله‌ای سهمیه‌ای انتخاب شدند. داده‌های مطالعه به كمك نرم افزار آماري SPSSنسخه ۱۹ و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. به منظور تعیین ابعاد ابزار سنجش عوامل تنش‌زای ناشی از بستری شدن در سالمندان از روش تحلیل عناصر اصلی (PCA) با بهره‌گیری از روش چرخش واریماکس استفاده شد. به منظور ارزيابي پايايي، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. یافته ها: به منظور تعیین شاخص روایی محتوایی در مجموع ۱۶ فرد صاحبنظر مشارکت داشتند و در گام چهارم نیز تعداد ۲۰۰ سالمند مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از انجام تحلیل عناصر اصلی و در ضمن مراحل تحلیل، ویرایش ۲۶ گویه‌ای از ابزار تهیه شد که نهایتاً تعداد ۱۰ عنصر با مقادیر ارزش ویژه بالای ۱ استخراج شده‌اند که مجموعا ۶۳/۹۱ درصد از واریانس را تبیین نمودند. پس از ارزیابی نتایج حاصل از این مرحله و جابجایی و ادغام برخی گویه‌ها، ویرایش ۲۶گویه‌ای از ابزار در ۷حیطه تهیه شد. که از همبستگی درونی مناسبی از (۰/۶۷ تا ۰/۷۸) برخوردار بودند. شاخص همبستگی درونی کل ابزار نیز ۰/۸۳ بود. نتیجه‌گیری: این مطالعه عوامل تنش‌زای ناشی از بستری شدن در سالمندان را در ۷حیطه در برگیرنده ۲۶گویه مورد شناسایی قرار داده است که از روایی صوری و محتوایی قابل قبولی برخوردار می باشد. لذا می تواند به عنوان ابزاری مفید در سالمندان مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات آتی جهت توسعه و روانسنجی این ابزار در سایر جوامع پیشنهاد می‌گردد. کلید واژه‌ها: ابزار سنجش، عوامل تنش‌زا، بستری، سالمند
توصیفگر : سالمندان
: بستری کردن
: تنش
: Aged
: Hospitalization
: Stress
شناسه افزوده : علوی‏ ، موسی‏ استاد راهنما
: علیمحمدی‏ ، نصرالله‏ استاد مشاور
: حسینی‏ ، حبیب الله‏ استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :