خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 106877
شماره مدرک : ۱۵۷۲۷ت
شماره راهنما : ‭WT۱۰۰، ز۱۳ب، ۱۳۹۳‬
سرشناسه : زارع، الهه پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نیازسنجی، بر سلامت عمومی سالمندان مقیم سرای سالمندان صادقیه شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲ [پایان نامه]
نویسنده : / الهه زارع
استاد راهنما : زهرا زندیه
استاد مشاور : طیبه مهرابی، منصور شیری
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش سلامت جامعه
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
صفحه شمار : ه. [۱۴۰]ص.:جدول، نمودار.+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۳۱۵۹ می باشد.
چکيده : چکیده:عنوان: بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نیازسنجی ،برسلامت عمومی سالمندان مقیم سرای سالمندان صادقیه شهر اصفهان در سال 1392مقدمه:يكي از وقايع اجتنا ب ناپذيري كه در زندگي آدمي رخ مي دهد پديده سالمندي است واز مهمتر ين مسائل جامعه چگونگي برخورد با اين پديده است. قرار دادن سالمندان در خانه های سالمندان یا مراکز نگهداری مشکلات زیادی از قبیل مشکلات جسمی،افسردگی و اضطراب و نقص در عملکرد اجتماعی به دنبال می آورد. یکی از مهمترین راهکارها جهت سازگاری با دوران سالمندی و دستیابی به یک زندگی سالم و موفق در این دوران آموزش سالمندان در خصوص نیازها و مسائل دوران سالمندی با بهره گیری از ابزارهای مختلف آموزش می باشد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیرمداخله آموزشی مبتنی بر نیازسنجی ،برسلامت عمومی سالمندان مقیم سرای سالمندان صادقیه شهر اصفهان می باشد.روش کار: این پژوهش کارآزمایی بالینی می باشد که بر روی 70 نفر از سالمندان ساکن در مرکز نگهداری سالمندان صادقیه شهر اصفهان انجام شد.افراد نمونه به صورت آسان وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل هر یک به تعداد 35 نفر تقسیم شدند.گروه آزمون به مدت 8 جلسه تحت آموزش گروهی در مورد موضوعاتی که ازقبل به وسیله نیاز سنجی مشخص گردیده بود،قرار گرفتند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ(GHQ-28) بود.افراد نمونه قبل، یک هفته بعد و یک ماه بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفتند. از آزمونهای آماری مجذور کاي، تي مستقل ،تی زوجی، من ویتنی و انالیز واریانس و نرم افزار Spss20 برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: هر دو گروه آزمون و کنترل از نظر اطلاعات دموگرافیک همسان بودند.میانگین کل نمرات سلامت عمومی سالمندان قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت(۰/۰۰۵<p) اما یک هفته بعد از مداخله و همچنین یک ماه بعد از مداخله میانگین نمرات سلامت عمومی در در گروه تفاوت معنی¬داری داشت ((۰/۰۰۱>p). در گروه کنترل میانگین نمره کل سلامت عمومی در سه زمان اختلاف معناداری نداشت (۰/۰۵<p)اما در گروه آزمون میانگین نمره کل سلامت عمومی در سه زمان اختلاف معنادار داشته است (۰/۰۰۱>p). بحث و نتیجه گیری: مداخله¬ی آموزشی مبتنی بر نیازسنجی تاثیر مثبت و معناداری بر افزایش سلامت عمومی سالمندان داشته و در کل میتوان گفت که آموزش مبتنی بر نیازسنجی میتواند یکی از راهکارهای موثر و ایمن و ارزان جهت ارتقای سلامت عمومی سالمندان مقیم آسایشگاه ها باشد. كليد واژه‌ها:آموزش، نیاز سنجی، سلامت عمومی، سالمندان
توصیفگر : کیفیت زندگی
: سالمندان
: خانه سالمندان
: نیازهای خدمات بهداشتی
: Quality of Life
: Aged
: Homes For The Aged
: Health Service Needs and Demand
شناسه افزوده : ‏ زندیه ‏ زهرا استاد راهنما
: ‏ مهرابی ‏ طیبه استاد مشاور
: ‏ شیری ‏ منصور استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :