خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106883
شماره مدرک : ۱۵۷۲۸ت
شماره راهنما : ‭WX۱۵۹، پ۳۸۴ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : پرورش، زهرا
عنوان : بررسی عملکرد مدیریتی مدیران عملیاتی بخش‌های ارایه دهنده‌ی خدمات زنان و مامایی از دیدگاه کارکنان در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان1394 [پایان نامه]
نویسنده : / زهرا پرورش
استاد راهنما : سهیلا احسانپور
استاد مشاور : اشرف کاظمی، حانیه سادات سجادی
محل تحصیل : : پرستاری ومامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مامایی گرایش مدیریت جامعه
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
صفحه شمار : ک، [۱۱۲] ص،:جدول+CD
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۴۱۵۰ است.
چکيده : مقدمه: هدف بیمارستان‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مرکز ارایه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی، ارتقاء سطح سلامت در جامعه است و نيل به این هدف، ارتباط مستقیمی به نحوه‌ی عملکرد و مدیریت مدیران آ‌ن‌ دارد. به همین منظور مطالعه‌ای با هدف تعیین عملکرد مدیریتی مدیران عملیاتی بخش‌های ارایه دهنده‌ی خدمات زنان و مامایی از دیدگاه کارکنان در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان انجام گرفت.روش‌: این مطالعه‌ی‌‌ توصیفی، همبستگی در سا 1394 انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه، کلیه‌ی سرپرستان و کارکنان شاغل در بخش‌های زنان و مامایی و زایشگاه‌های بیمارستان‌های الزهرا، بهشتی، امین و عیسی‌ ابن ‌مریم بودند. نمونه‌گیری به روش نمونه در دسترس در این مقطع زمانی(سرشماری) بود. حجم نمونه برابر کل جمعیت مورد مطالعه بود که 8 سرپرست و 170نفر ازکارکنان بخش‌های مورد نظر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند در نظر گرفته شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته‌ی سه قسمتی که یک قسمت‌ شامل سؤالات مربوط به عملکرد مدیریتی(ابعاد برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل) و دو قسمت دیگر مربوط به ویژگی‌های دموگرافیک مدیران و کارکنان بود که پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t مستقل،تک نمونه‌ای، اسپیرمن، پیرسون و آنالیز واریانس یک‌طرفه مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی کل عملکرد مدیریتی مدیران عملیاتی از دیدگاه کارکنان ۴۴/۲ ±۱۹۷/۶ بدست آمد که بیش از متوسط بود(P<۰/۰۰۱،t=۱۳/۲ )میانگین نمره‌ی دیدگاه کارکنان به عملکرد مدیران عملیاتی در ابعاد برنامه‌ریزی ۱۱/۴± ۵۵/۹، سازماندهی ۹/۶ ± ۳۹/۱۲، رهبری ۱۵/۴ ± ۶۲ و کنترل ۹/۴ ± ۴۰/۵ بدست آمد که عملکرد مدیران در هر یک از ابعاد برنامه‌ریزی (P<۰/۰۰۱،t=۱۴/۹۳ )، سازماندهی (P<۰/۰۰۱،t=۱۱/۶۴ )، رهبری(P<۰/۰۰۱،t=۱۱/۱۶ ) و کنترل (P<۰/۰۰۱،t=۱۳/۷۵ ) بیش از متوسط بود. نتیجه‌گیری: نظر به‌این‌که حفظ‌ و ارتقای سطح سلامت مادران و نوزادان به‌نحوه‌ی مدیریت و عملکرد مدیران بخش‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات زنان و مامایی بستگی دارد؛ عملکرد بیش از متوسط مدیران عملیاتی نیاز به ارتقا دارد. پیشنهاد می‌گردد که مدیران رده‌ی بالاتر به توانمندسازی مهارت‌های مدیریتی مدیران عملیاتی توجه ویژه نمایند. واژه‌های کلیدی: مدیر، سرپرستار، عملکرد، مدیریت، بخش‌های زنان‌ و مامایی.
توصیفگر : سازمان ومدیریت کارکنان بیمارستان
: مدیران اجرایی بیمارستان
: مامایی
: کیفیت مراقبت بهداشتی
: Personnel،Hospital،Organization and Administration
: Chief Executive Officers Hospital
: Midwifery
: Quality Of Health Care
شناسه افزوده : احسانپور،سهیلا، استاد راهنما
: سجادی، حانیه سادات، استاد مشاور
: کاظمی، اشرف، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :