رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی علائم و عوامل خطر سندرم اپنه ی خواب در بیماران مبتلا به استروک حاد بستری شده در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طی شش ماه اول سال 1393 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106944
شماره مدرک : ‭ت۱۶۵۸۰‬
شماره راهنما : ‭WF۱۴۳،ح۵۶۳ب،۱۳۹۴
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏حسین پور‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سارا
عنوان : بررسی علائم و عوامل خطر سندرم اپنه ی خواب در بیماران مبتلا به استروک حاد بستری شده در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طی شش ماه اول سال 1393 [پایان‌نامه]
نویسنده : / سارا حسین پور
استاد راهنما : ؛ محمدرضا نجفی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۲۲ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭۳۹۴۵۴۱ ‬ است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: استروک و آپنه انسدادی خواب هر دو از بیماری های شایع در کلیه جوامع بویژه در کشور ما محسوب می گردد. از طرف دیگر، مطالعات و تجربیات قبلی نشان داده است دو بیماذری مذکور، ریسک فاکتورهای تقریباً مشترکی داشته و در برخی مطالعات به همراهی این دو بیماری اشاهر شده است. لذا با توجه به شیوع بالای دو بیماری استروک و آپنه انسدادی خواب، مطالعه حاضر با هدف علائم و عوامل خطر سندرم اپنه ی خواب در بیماران مبتلا به استروک حاد بستری شده در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طی شش ماه اول سال 1393 به انجام رسید. مواد و روش ها : طی یک مطالعه مورد-شاهدی، 55 بیمار مبتلا به استروک و 55 فرد سالم از نظر وجود آپنه انسدادی خواب و علائم و ریسک فاکتورهای مربوطه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. یافته ها و نتایج: میانگین نمره کل آپنه انسدادی خواب در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب 9/2±6/9 و 9/4±5/6 (ازماگیمم نمره 22) بوده و اختلاف دو گروه معنی دار بود (p<0.001). میانگین تعداد کل علائم و ریسک فاکتورهای آپنه انسدادی خواب در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب 9/2±5/9 و 8/4±4/6 مورد بوده و اختلاف دو گروه معنی دار بود (p<0.001). از طرف دیگر بر حسب نتایج حاصله 29 نفر از گروه بیمار و 11 نفر از گروه شاهد حداقل 10 علامت از علائم مذکور را دارا بدوه و بر حسب معیارهای مذکور، مبتلا به اپنه خواب بودند(7/52% در مقابل 20%) و توزیع فراوانی آپنه خواب در گروه بیمار بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (p<0.001). نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالا و در نتیجه اهمیت این دو بیماری و با توجه به اینکه این دو بیماری مشترکات زیادی هم در زمینه ی عوامل خطر و هم عوارض همراه، دارند و با در نظر گرفتن این واقعیت که تنها مطالعات کمی در زمینه همراهی آنها صورت گرفته است و از طرف دیگر با توجه به محدودیت هایی که در این مطالعه وجود داشت، بویژه کمی حجم نمونه، صرفاً نمی توان با تکیه بر نتایج این مطالعه به ارتباط علت و معلولی بین آپنه انسدادی خواب و استروک اذعان نمود، هر چند که نتایج حاصله نشان دهنده شیوع بالاتر ریسک فاکتورهای اپنه در بیماران استروک می باشد، لذا توصیه می گردد مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گرفته و در عین حال، افردا مبتلا به آپنه انسدادی خواب مورد شناسایی قرار گرفته و اقدامات درمانی و پیشگیری لازم در مورد آنها لحاظ گردد
توصیفگر : سندرم های وقفه تنفسی هنگام خواب
: سکته مغزی و عروقی
: اختلالات خواب
: Sleep Apnea Syndrome
: Cerebrovascullar Accident
: Sleep Disorders
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نجفی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، محمدرضا، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Investigation of symptoms and risk factors of obstructive sleep apnea among patients with acute stroke who hospitalized in Alzahra hospital during 20144-2015
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۱۱موجود‭‬
نظرسنجی