رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه ي ميزان موفقيت كاشت ابرو در بيماران تاتوشده با بيماران بدون تاتو "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106967
شماره مدرک : ‭ت۱۶۵۹۰‬
شماره راهنما : ‭WR۴۵۰،ب۵۹۴م،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بقائی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مسعود
عنوان : مقايسه ي ميزان موفقيت كاشت ابرو در بيماران تاتوشده با بيماران بدون تاتو [پایان‌نامه]
نویسنده : / مسعود بقائی
استاد راهنما : ؛ محمدعلی نیلفروش زاده
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۲۲ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭۳۹۳۳۶۲ ‬ است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: ریزش ابرو در انسان در اثر بسیاری از بیماریها میتواند رخ دهد. درمان این نشانه بیشتر وابسته به درمان علت زمینه ای آن میباشد. با این وجود پس از رفع بیماری زمینه ای در برخی از بیماریها ابرو به حالت اول باز نمیگردد و نیازمند ترمیم با روشهایی مثل تاتو و یا جراحی پیوند مو می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر تاتو در میزان موفقیت کاشت ابرو در بیماران کاندید کاشت بود. روش اجرا: بر اساس مطالعه ی کارآزمایی بالینی ، بر روی افراد مراجعه جهت كاشت ابرو 35 بیمار مطالعه را به پایان رساندند. بیماران با توجه به سابقه ی انجام تاتو در دو گروه تحت جراحی پیوند ابرو قرار گرفتند. فاکتورهایی از جمله عوامل دموگرافیک, جهت رویش مو, دانسیته مو, علت زمینه ای و سابقه ی مصرف مواد مخدر، سیگار و الکل نیز بررسی شد. داده ها با استفاده آزمونهای آماري گودمن کروسکال و کای اسکوير تحلیل شد.نتایج: در این مطالعه میزان رضایت بیماران از عمل کاشت ابرو در افراد تاتو شده در مقایسه با تاتو نشده ها تفاوت معناداری نداشت. (P>0.05) همچنین سایر فاکتورهای اندازه گیری شده ارتباط معناداری با میزان رضایت بیماران نداشتند. میانگین سنی بیماران در گروه تاتو شده و تاتو نشده به ترتیب30 و 32 سال بود. نسبت مرد به زن در این مطالعه 5 در مقابل 30 نفر بود. بحث: در این مطالعه ی کار آزمایی بالینی نشان داده شد که انجام تاتو پیش از انجام جراحی ترمیم ابرو تاثیری در میزان رضایت بیماران از جراحی ندارد. با این وجود به دلیل محدودیتهای موجود در این مطالعه از جمله حجم کم نمونه ها توصیه به انجام مطالعات بیشتر میگردد.
توصیفگر : مو
: ابروها
: پیوند
: تاتو
: Hair
: Eyebrows
: Transplantation
: Tattooing
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نیلفروش زاده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، محمدعلی، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Comparison of eye brow hair transplantation successful in tattoo and without tattoo patients
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۰۱موجود‭‬
نظرسنجی