رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي فراواني شکایات ادراري در مبتلايان به اختلال وسواسي جبري و رابطه آن با میزان وسواس، اضطراب و افسردگی آنها "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106991
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۰۱‬
شماره راهنما : ‭WM۱۷۶،ص۲۹۷ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صالحی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فاطمه
عنوان : بررسي فراواني شکایات ادراري در مبتلايان به اختلال وسواسي جبري و رابطه آن با میزان وسواس، اضطراب و افسردگی آنها [پایان‌نامه]
نویسنده : / فاطمه صالحی
استاد راهنما : ؛ شهلا آکوچکیان، مصطفی نجفی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۱۳ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۳۶۲۹ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : زمینه وهدف:اختلال وسواسی جبری(OCD)در سیستم طبقه بندیDSM-5،که درسال2013منتشرشده است،فصل جداگانه ای را بهخوداختصاص داده است؛که باعقاید،تصاویر،نشخوارها،افکارناخواسته واضطرابی به صورت مزاحم ومکررویارفتارهای ذهنی وعملی تکرارشونده تعریف می شود. در بررسی های بالینی بیماران مبتلا به OCD،به مواردی ازشکایات بیماران ازعلائم ادراری بر می خوریم که این فرضیه را مطرح می کند که اخنلال وسواسی جبری در ارتباط با علائم ارولوژی مانند تکرر ادرار و غیره می باشد .موادوروش ها : این مطالعه در سال 1393، روی 100 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه وسواس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.جهت تعیین شدت ابتلاء بیمار به وسواس از پرسشنامه نمره دهی افکار و رفتارهای وسواسی یل-براون(Y-BOCS)و از پرسشنامه مقیاس نمره دهی بیمارستانی اضطراب و افسردگی(HADS)جهت بررسی میزان اضطراب و افسردگی استفاده شد.براي بررسي نمره علائم ادراري ازپرسشنامه بررسی علائم مجاری ادراری تحتانی(LUTS-Q) و چک لیستی شامل 25 علامت مربوط به علائم ادراری استفاده شد.داده هاتوسط نرم افزار SPSS نسخه 23 و استفاده از آزمونهاي آماري T-student ، کای اسکویر و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .نتایج:میانگین نمره علائم ادراری در بیماران مورد مطالعه 8/6±1/11 با دامنه 27-0 بود.بین نمره علائم ادراری و نمره اختلال وسواسی- جبری یک همبستگی مستقیم وجود داشت.(p=0.022).همچنین بین نمره اضطراب و افسردگی و علائم ادراری نیز یک همبستگی مستقیم وجود داشت (P<0.001). از طرف دیگر، بین نمره اختلال وسواسی – جبری و نمره اضطراب و افسردگی نیز یک همبستگی مستقیم وجود داشت.(P=0.049)نتیجه گیری:اختلال وسواس در بیش از نیمی از بیماران ما همراه با علائم ادراری بوده و در 74% بیماران علایم همبود اختلال اضطراب وافسردگی وجود دارد. لذا در مصاحبه ودرمان این بیماران بایستی به این همبودیها توجه نمود و در مداخلات درمانی به درمان آنها نیز اهتمام ورزید تا از سرگردانی بیماران بخصوص در زمینه شکایات ادراری جلوگیری شود.
توصیفگر : اختلال وسواس اجباری
: اختلالات ادراری
: اضطراب
: افسردگی
: Obsessive- Compulsive Disorder
: Urination Disorders
: Anxiety
: Depression
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آکوچکیان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، شهلا، استاد راهنما
: ‏‏نجفی‏‏‏، مصطفی، استاد راهنما
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۲۳موجود‭‬
نظرسنجی