رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي تاثير تزريق پیش گیرانه دو دوز ترامادول بر تغییرات ضربان قلب و فشارخون بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاري تراشه و مقايسه آن با گروه شاهد در مرکز پزشکی کاشانی 1394 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106992
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۰۲‬
شماره راهنما : ‭WO۲۳۴،س۸۴۳ب،۱۳۹۴
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سهرابی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بهناز
عنوان : بررسي تاثير تزريق پیش گیرانه دو دوز ترامادول بر تغییرات ضربان قلب و فشارخون بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاري تراشه و مقايسه آن با گروه شاهد در مرکز پزشکی کاشانی 1394 [پایان‌نامه]
نویسنده : / بهناز سهرابی
استاد راهنما : ؛ عظیم هنرمند، محمدرضا صفوی همامی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۲۱ص.: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۵۴۹ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: لارنگوسکوپی (laryngoscopy) روشی تهاجمی است که با عوارض شدید قلبی – عروقی همراه است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تزریق دو دوز پیشگیرانه از ترامادول بر تغییرات ضربان قلب و فشارخون بعد از لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه در بیماران جراحی انتخابی بود.مواد و روش ها : در این مطالعه کارازمایی بالینی که در سال 1394 انجام شد. 180 بیمار داوطلب عمل جراحی انتخابی در بیمارستان کاشانی اصفهان به صورت تصادفی به سه گروه شاهد و ترامادول ( یک میلی گرم بر کیلوگرم ) و ترامادول ( دو میلی گرم بر کیلوگرم ) تقسیم شدند.تعداد نبض و فشار خون (سیستول ، دیاستول و متوسط فشار شریانی و تنفس) قبل، بلافاصله ، یک سه پنج و ده دقیقه بعد از لارنگوسکوپی اندازه گیری شد. تحلیل داده با نرم افزار SPSS و ازمونهای انالیز واریانس با تکرار مشاهدات انجام گرفت.یافته ها : بین گروه شاهدو ترامادول به میزان دو میلی گرم بر کیلوگرم تفاوت معنی داری در فشار خون سیستولی و دیاستولی و فشار متوسط شریانی مشاهده شد. بین دو گروه از نظر تعداد ضربان قلب نیز تفاوت معنی داری وجود داشت(p<0.05).فراوانی هیپرتانسیون،تاکیکاردی، هیپوتانسیون، برادیکاردی نیز درگروه ترامادول به میزان 2میلی گرم بر کیلوگرم کمتر بود.نتیجه گیری: تجویز دو میلی گرم بر کیلوگرم ترامادول در مقایسه با گروه شاهد باعث ثبات بهتر فشار خون و ضربان قلب بعد از لارنگوسکوپی می شود.
توصیفگر : تجویز داروی پیش از بیهوشی
: ترامادول
: لارنگوسکوپی
: ضربان قلب
: فشارخون
: لوله گذاری نای
: Preanesthetic Medication
: Tramadol
: Laryngoscopy
: Heart Rate
: Blood Pressure
: Intubation Intratrached
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هنرمند‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، عظیم، استاد راهنما
: ‏‏‏صفوی همامی‏‏‏‏، محمدرضا، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation of prophylactic injection of two doses of tramadol on heart rate and blood pressure changes compared with control group after laryngoscopy and intubation
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۲۲موجود‭‬
نظرسنجی