رکورد قبلیرکورد بعدی

" شیوع تشنجهای ایزوله، تکرار شونده و استاتوس در بیماران مسموم با داروها و سموم و ارتباط آن با فاکتورهای مختلف "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107003
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۰۹‬
شماره راهنما : ‭QV۶۰۰،م۷۹۵ش،۱۳۹۴
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏منطقی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، افسانه
عنوان : شیوع تشنجهای ایزوله، تکرار شونده و استاتوس در بیماران مسموم با داروها و سموم و ارتباط آن با فاکتورهای مختلف [پایان‌نامه]
نویسنده : / افسانه منطقی
استاد راهنما : ؛ نسترن ایزدی مود، احمد یراقی
استاد مشاور : ؛ علی محمد سبزقبائی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : {بدون شماره گذاری}: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۶۳۰ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: مسموميت به دنبال مصرف داروها و سموم می تواند منجر به بروز تشنج از نوع ایزوله، تکرار شونده یا پایدار گردد. باتوجه به تفاوت در دسترسی افراد به سموم و داروها در جوامع مختلف و خطرات تشنج، در این مقاله به بررسی علل و ارتباط تشنج با یکسری فاکتورها، در بیماران مسموم با داروها و سموم تشنج زا پرداخته شده است. روش ها: نوع مطالعه توصيفي تحليلي مقطعی بود. اطلاعات بيماران مراجعه‌كننده به بیمارستان نور كه با داروها يا سموم تشنج‌زا مسموم شده، سپس دچار تشنجهای ایزوله، تکرار شونده یا پایدار شدند، در چک لیست ثبت گردید. تمام تحلیل‎ها توسط نرم افزار SPSS 20 انجام شد.یافته ها: از 2319 بیمار مسموم با داروها و سموم تشنج زا، 137 بیمار دچار تشنج گردیدند. 101 نفر (74.3%) از این افراد دچار تشنج ایزوله و 35 نفر دیگر(7/25%) دچار تشنجهای پایدار و تکرارشونده شدند. 123 نفر اقدام به خودکشی کرده و در سنین 20 تا 29 سال و در مردان شایعتر بود. شایعترین تشنج زاها در نوع ایزوله ترامادول(4/61%)، مخلوط توام داروها(8%) و ضد تشنج ها (anticonvulsants)(7/9%) و در تکرارشونده و پایدار، ترامادول (1/37%)، مخلوط توام داروها (6/28%)، داروهای ضدافسردگی و شیشه (هرکدام 6/8%) بود. بحث: از بین انواع تشنجات، ایزوله شایعتر بوده و تشنج پایدار شیوع بسیار کمی داشته است. بیشترین شیوع تشنج در 20 تا 29 سال و در مردان و در مسمومیت با ترامادول بود.
توصیفگر : مسمومیت
: سمیت دارویی
: تشنج ها
: اقدام به خودکشی
: ترامادول
: Poisoning
: Drug Toxicity
: Convulsions
: Suicide Attempted
: Tramadol
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ایزدی مود‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نسترن، استاد راهنما
: یراقی‏، احمد، استاد راهنما
: سبزقبائی‏، علی محمد، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Prevalence of different type of seizures in a poisoning referral center
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۱۵موجود‭‬
نظرسنجی