خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107128
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۲۱‬
شماره راهنما : ‭WJ۳۰۱،ف۱۱۷ب،۱۳۹۵
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏فاتحی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فهیمه
عنوان : بررسی توزیع فراوانی واریانت های گلومرولواسکلروز فوکال و سگمانتال و ارتباط آنها با برخی ویژگیهای دموگرافیک بیوشیمیایی در بیوپسی های کلیه فرستاده شده به یک مرکز آزمایشگاهی [پایان‌نامه]
نویسنده : / فهیمه فاتحی
استاد راهنما : ؛ حمید نصری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۲۴ص.: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۵۴۷ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمهگلومرولواسکلروز فوکال و سگمانتال یکی از شایع ترین بیماریهای گلومرولی است که منجر به نارسایی پایانی کار کلیه می شود. بر اساس تقسیم بندی کلمبیا( Columbia) پنج واریانت هیستولوژیک برای گلومرولواسکلروز فوکال و سگمانتال وجود دارد. در ایران مطالعه ای در مورد شیوع واریانت های گلومرولواسکلروز فوکال و سگمانتال و ویژگی های کلینیکوپاتولوژیکال آنها انجام نشده است. روشاین مطالعه بر روی بیمارانی که در سالهای94-1390 در یک مرکزآزمایشگاهی تحت بیوپسی کلیه قرار گرفته بودند انجام شد. تعداد این بیماران 1108 نفر بود که از میان آنها 234 نفر گلومرولواسکلروز فوکال و سگمانتال گزارش شده بود. با استفاده از میکروسکوپ نوری و ایمنوفلوئورسانس واریانت هرکدام براساس تقسیم بندی کلمبیا تعیین میشد. یافته های پاتولوژیک مثل درصد گلومرول های با اسکلروز کامل و درصد فیبروز اینترستیشیال، یافته های پاراکلینیک شامل کراتینین وپروتئینوری، و ویژگیهای دموگرافیک شامل سن و جنس ثبت شد.یافته هااز میان 212 نفر با فرم اولیه ، 58%مرد و 42%زن بودند، بانسبت مرد به زن برابر با 1.38 به 1 ،میانگین سنی 38.5±18.72. واریانت Not Otherwise Specified (NOS) شایع ترین واریانت بود(42.9%). واریانتTip (32.5%)، Perihilar (23.1%)، Collapsing(0.9%) و Cellular (0.5%). میانگین کراتینین سرم 1.41±0.84mg ̸dl و میانگین پروتئینوری 24 ساعته 2201.80±1134.49mg̸day بود. میانگین درصد گلومرول های با اسکلروز کامل در هر یک از واریانت ها به این صورت بود: Not Otherwise Specified (NOS): 20.52± 21.67 %، Tip: %±14.96 11.71، Perihilar: 14.10±18.86 %. میانگین درصد فیبروز بینابینی در هر یک از واریانت ها به این صورت بود: NOS: ±10.87% 14.90، Tip: 7.26±11.55%، Perihilar: % 10.79±15.75.نتیجهنتایج این مطالعه نشان داد که در منطقه ما شایع ترین واریانت گلومرولواسکلروز فوکال و سگمانتال ، واریانت Not Otherwise Specified(NOS) است. بین واریانت های گلومرولواسکلروز فوکال و سگمانتال و ویژگیهای آزمایشگاهی ارتباط وجود نداشت. اما بین واریانتهای گلومرولواسکلروز فوکال و سگمانتال و ویژگیهای پاتولوژیک ارتباط وجود داشت. بیشترین میزان گلومرول های با اسکلروز کامل و نیز فیبروز اینترستیشیال در واریانت NOS و کمترین میزان آن در واریانت Tip بود. همچنین بین واریانتهای گلومرولواسکلروز فوکال و سگمانتال و سن ارتباط وجود داشت. واریانت Tip در سنین پایین تر نسبت به سایر واریانتها دیده میشود.
توصیفگر : گلومرول های کلیه
: گلومرولواسکلروز کانونی
: نارسایی کلیه
: کراتینین
: پروتئین در ادرار
: بیوپسی
: Kidney Glomerulus
: Glomerulosclerosis, Focal
: Kidney Failure
: Creatinine
: Proteinuria
: Glomerulosclerosis, Focal Segmental
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نصری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، حمید، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation of frequency distribution and variants of focal segmental glomerulosclerosis and its relationship with various demographic and biochemical parameters in kidney biopsies; a single center study
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :