رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر تجویز پیشگیرانه دو دوز متفاوت کتامین بر لرز پس‌از بی‌حسی‌اسپاینال در جراحی سزارین درمقایسه با گروه شاهد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107140
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۲۵‬
شماره راهنما : ‭WO۱۸۴،ص۲۳۷ب،۱۳۹۵
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صادقی یخدانی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، عبدالرحیم
عنوان : بررسی تاثیر تجویز پیشگیرانه دو دوز متفاوت کتامین بر لرز پس‌از بی‌حسی‌اسپاینال در جراحی سزارین درمقایسه با گروه شاهد [پایان‌نامه]
نویسنده : / عبدالرحیم صادقی یخدانی
استاد راهنما : ؛ میترا جبل عاملی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : و، ۱۲ص.: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۳۸۶ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: لرز بعد‌عمل از عوارض مهم بی‌حسی‌اسپاینال است که موجب ناراحتی بیمار میشود و ریت متابولیک را افزایش می‌دهد.هدف این مطالعه مقایسه تاثیر دو دوز متفاوت کتامین بر پیشگیری از لرز پس‌از عمل سزارین الکتیو است.روش ها: در این مطالعه بالینی اینده‌نگر دوسوکور،135زن باردار که در کلاس2و1ASA قرار‌داشتند و کاندید سزارین الکتیو تحت بی‌حسی‌اسپاینال بودند، به شکل تصادفی در یکی از سه گروه45نفره ی زیر وارد شدند: گروه1k: 3/0 میلی‌گرم‌بر‌کیلوگرم کتامین+نرمال‌سالین تا 5 سی‌سی، گروه2k: 5/0میلی‌گرم‌برکیلوگرم کتامین+نرمال‌سالین تا5 سی‌سی، گروهC(کنترل): نرمال‌سالین تا 5 سی‌سی.بعد از کلامپ بندناف داروها تزریق شدند و علایم حیاتی، بروز و شدت لرز و میزان دریافت پتیدن جهت درمان لرز از بدو بی‌حسی تا خروج‌از ریکاوری به فاصله هر 15دقیقه ثبت گردید.یافته ها: میزان بروز لرز در گروههای 1kو2kدرمقایسه با گروه شاهد کمتر و این اختلاف در دقیقه 45 (1k:1/11%، 2k:صفر، C:8/17%)ودقیقه60 (1k:6/15%، 2k:9/8%، C:1/51%)عمل جراحی و دقیقه15ریکاوری (1k:2/42%، 2k:4/24%، C:9/68%) معنادار بود(به ترتیب 015/0=p،001/0>P، 001/0>P). میزان دریافت پتیدین جهت درمان لرز در گروههای دریافت‌کننده دارو کمتر و اختلاف معنی‌دار بود(001/0>p).بحث: استفاده از دوز5/0میلی‌گرم‌برکیلوگرم کتامین درمقایسه با دوز3/0میلی‌گرم‌برکیلوگرم در بیماران تحت‌عمل جراحی سزارین با بی‌حسی‌اسپاینال، با کاهش بیشتر بروز لرز بعد‌عمل همراه می باشد.
توصیفگر : عوارض پس از عمل جراحی
: لرز
: سزارین
: کتامین
: بی حسی نخاعی
: تجویز دارو پیش از بیهوشی
: Postoperative Complications‬
: ‭Shivering
: Cesarean Section‬
: Ketamine
: Anesthesia, Spinal‬
: Preanesthetic Medication
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏جبل عاملی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، میترا، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Prevention of shivering during regional anesthesia in Cesarean: Comparison of two different doses of ketamine and control
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۴۶موجود‭‬
نظرسنجی