رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط عوامل روانشناختی با استفاده از آزمون SCL-90 با میزان بهبودی درد پس از جراحی فتق دیسک کمر "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107180
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۳۴‬
شماره راهنما : ‭WE۷۴۰،م۸۷۳ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مهربانیان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، محمدرضا
عنوان : بررسی ارتباط عوامل روانشناختی با استفاده از آزمون SCL-90 با میزان بهبودی درد پس از جراحی فتق دیسک کمر [پایان‌نامه]
نویسنده : / محمدرضا مهربانیان
استاد راهنما : ؛ مجید رضوانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : فوق تخصص
رشته تحصیلی : جراحی ستون فقرات
صفحه شمار : ۲۱ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۷۴۴ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: طبق برخی مطالعات، شیوع اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به کمر درد، بالاتر از جمعيت عادي است. هدف از انجام مطالعه تعیین ارتباط شدت افسردگی با میزان بهبود درد پس از جراحی فتق دیسک می باشدروش ها : طی یک مطالعه مقطعی که در سال 1394 در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان انجام شد، 300 بیمار کاندید عمل جراحی فتق دیسک کمر انتخاب شده با پرسشنامه‌ SCL-90 وضعیت روحی روانی آنان بررسی شده و شدت درد بیماران در قبل عمل، موقع ترخیص و 14 روز بعد عمل با معیار VAS تعیین شده و ارتباط بین شدت اختلال روانی و میزان درد قبل و بعد عمل مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمره اختلال روانی بیماران 37/0±91/1 بوده و بین میانگین نمره درد قبل عمل و نمره اختلال روانی همبستگی مستقیم و معنی دار به میزان 67/0 وجود داشت. همچنین بین نمره اختلال روانی با نمره درد در هنگام ترخیص و نمره درد در 14 روز بعد عمل نیز همبستگی مستقیم به میزان 74/0 و 55/0 وجود داشت که از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001)). بحث: بین شدت اختلال روانی با شدت درد کمر در بیماران مبتلا به فتق دیسک بین مهره ای ارتباط مستقیم دارد و نظر به اینکه اختلال روانی می تواند بر کیفیت زندگی و روند بهبودی تاثیر داشته باشد، لازم است بیماران مبتلا به فتق دیسک بین مهره ای از نظر ابتلا به اختلالات روانی مورد بررسی قرار و درمان قرار گیرند
توصیفگر : فتق دیسک
: درد پس از عمل جراحی
: اختلالات روانی
: کمردرد
: مهره های کمری
: افسردگی
: کیفیت زندگی
: Intervertebral Disk Displacement
: Pain, Postoperative
: Mental Disorders
: Pain back
: Depression
: Quality of Health
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رضوانی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مجید، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The relationship between psychological factors using the SCL-90 questionnaire with pain relief after herniated disc surgery
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۶۱موجود‭‬
نظرسنجی