رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی با مشکلات سلامتی بیان شده توسط خود، در بین دختران نوجوان مدارس شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107222
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۴۳‬
شماره راهنما : ‭QT۲۵۶،ت۶۴۵ب،۱۳۹۵
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تقوایی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فرشته
عنوان : بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی با مشکلات سلامتی بیان شده توسط خود، در بین دختران نوجوان مدارس شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : / فرشته تقوایی
استاد راهنما : ؛ زهرا دانا سیادت
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : و، ۱۵ص.: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۳۵۶۳ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای مرگ و میر در سطح جهان عدم فعالیت فیزیکی می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط میزان فعالیت فیزیکی برروی مشکلات سلامتی بیان شده توسط خود در دختران نوجوان دبیرستانی شهر اصفهان انجام گردید.روش بررسی: در این مطالعه ارتباط میزان فعالیت فیزیکی با وضعیت سلامت عمومی360 دختر نوجوان 15 و 16 ساله شهر اصفهان بررسی شد. داده های وضعیت سلامت عمومی بر اساس پرسشنامه استاندارد HBSC-SCL و میزان فعالیت فیزیکی بر حسب معیار PACE+ مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از جمع آوری اطلاعات از نمونه ها ی مورد نظر، داده ها توسط نرم افزار SPSS 20 و به کارگیری آزمون های آماری کای اسکوئر و آزمون لجستیک رگرشن تحلیل و جمع بندی شد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که 8/86% دانش آموزان فعالیت فیزیکی ناکافی دارند و 5/62% از دانش آموزان از مشکلات مربوط به سلامت عمومی رنج می برند که از نظر آماری براساس میزان فعالیت فیزیکی انجام شده توسط دانش آموزان ارتباط معنا داری وجود نداشت. شانس بروز سردرد در افرادی که فعالیت فیزیکی کافی ندارند 470/0 برابر، سرگیجه 439/0 برابر و خستگی 478/0 برابر کمتر از افرادی است که فعالیت فیزیکی کافی دارند و این ارتباط معنادار می باشد . مصرف صبحانه بر روی سلامت عمومی(699/1) تاثیر داشته و سردرد، سوزش سردل، خستگی و پرخاشگری را به طور معنادارکاهش می داد. به علاوه شاخص توده بدنی با فعالیت فیزیکی ارتباط داشت.بحث: برابر نتایج مطالعه ما بین سطح فعالیت فیزیکی و خوردن صبحانه به ترتیب با شاخص توده بدنی و برخی مشکلات سلامتی، ارتباط معنی دار وجود داشت بنابراین تدوین برنامه های آموزشی مناسب و تشویق نوجوانان به فعالیت فیزیکی و اصلاح سبک زندگی بویژه مصرف صبحانه جهت بهبود وضعیت سلامت عمومی در دختران نوجوان نسل آینده کشور ضروری به نظر میرسد.
توصیفگر : فعالیت بدنی
: بهداشت و تندرستی
: نوجوانان
: سرگیجه
: سردرد
: شاخص اندام های بدن
: سبک زندگی
: Exertion
: Health
: Adolescent
: Vertigo
: Headache
: Body Mass Index
: Life Style
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سیادت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، زهرا دانا، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Correlation of physical activity with expressed health related problems among adolescent girls of Isfahan school
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۵۲موجود‭‬
نظرسنجی