رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی روشهای مختلف مایع‌درمانی در بیماران ضربه‌مغزی و ارتباط آن با پیامد بیماران در مرکز پزشکی الزهرا(س) در سال 1393و 1394 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107225
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۴۱‬
شماره راهنما : ‭WL۳۵۴،‮الف‬۸۳۴ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏امیر میجانی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، حسن
عنوان : بررسی روشهای مختلف مایع‌درمانی در بیماران ضربه‌مغزی و ارتباط آن با پیامد بیماران در مرکز پزشکی الزهرا(س) در سال 1393و 1394 [پایان‌نامه]
نویسنده : / حسن امیر میجانی
استاد راهنما : ؛ محمدعلی عطاری، غلامرضا خلیلی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : و، ۱۴ص.: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۷۱۳ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: مایعات مختلفی نظیر نرمال‌سالین،سالین هیپرتونیک و سرم‌کلوئید برای جبران مایعات از دست‌رفته بدن بعد از ضربه‌مغزی استفاده میشود.این مطالعه تاثیر تجویز محلولهای مختلف را بر علائم حیاتی، وضعیت الکترولیت های سرمی و وضعیت اسید و باز در بیماران پس از ضربه‌مغزی بررسی میکند.روش ها: در این مطالعه توصیفی‌تحلیلی در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان، پرونده340 بیمار دچار ضربه‌مغزی و وضعیت اسمولاریتی در آنها بررسی شده و توزیع متغیرهای همودینامیک، گازهای خونی،الکترولیت ها،نیاز به ونتیلاتور و مرگ‌ومیر بر حسب وضعیت اسمولاریتی تعیین و با آزمون های آماری کای اسکویر، آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات تحلیل شد. یافته ها: در طی مدت اقامت بیماران در بخش مراقبت های ویژه،74 نفر (8/21%) فوت کردند. نیاز به تهویه مکانیکی بر حسب نوع مایع دریافتی تفاوت معنادار داشت و درصد کمتری از بیماران تحت‌درمان با مایع هیپراسمولار(042/0=p) (در سه گروه هایپر، ایزو و هیپو اسمولار به ترتیب 4/48%، 4/64% و 4/56%) نیاز به تهویه مکانیکی پیدا کردند. همچنین فراوانی مرگ‌ومیر در گروه ایزواسمولار بطور معناداری بیشتر از دو گروه دیگر بود(001/0>p) (در سه گروه هایپر، ایزو و هیپو اسمولار به ترتیب 6/15%، 8/37% و 9/17%). نتیجه گیری: استفاده از محلول های هایپراسمولار در بیماران دچار ضربه‌مغزی ثبات مطلوب‌تری را در وضعیت همودینامیک و الکترولیتی بیماران به همراه داشته و میزان مرگ‌ومیر نیز کمتر خواهد بود.،لذا استفاده ار محلول های هایپراسمولار در صورتی که کنترااندیکاسیون مصرف در بیماران نداشته باشد، نسبت به محلول های ایزواسمولار و هایپواسمولار ارجحیت دارد.
توصیفگر : ضربه های عروقی مغز
: ضربه های سر و جمجمه
: مایع درمانی
: نرمال سالین
: محلول های هیپرتونیک
: غلظت اسمولار
: بخش مراقبت ویژه
: Cerebrovascular Trauma
: Craniocerebral Trauma
: Fluid Therapy
: Saline Solution, Hypertonic
: Osmolar Concentration
: Intensive Care Units
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عطاری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، محمدعلی، استاد راهنما
: خلیلیی‏، غلامرضا، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation of Various methods of fluid resuscitation in Concussion and it relation with outcome of patinets
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۵۴موجود‭‬
نظرسنجی