رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثرمهارmiR-92a با استفاده از Locked Nucleic Acid (LNA) در جلوگیری ازتکثیر رده ی سلولی SW 48 سرطان کلورکتال انسان. "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107242
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۵۲‬
شماره راهنما : ‭QU۴۷۵،‮الف‬۲۸۴ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏احمدی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سمانه
عنوان : بررسی اثرمهارmiR-92a با استفاده از Locked Nucleic Acid (LNA) در جلوگیری ازتکثیر رده ی سلولی SW 48 سرطان کلورکتال انسان. [پایان‌نامه]
نویسنده : / سمانه احمدی
استاد راهنما : ؛ محمدرضا شریفی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زیست فناوری پزشکی
صفحه شمار : ز، ۷۴ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭۳۹۳۸۲۴ ‬ است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : ضرورت انجام مطالعه : microRNA ها دسته ای از RNA های کوچک غیر کد کننده ی آندروژن می باشند که نقش حیاتی در فرایندهای بیولوژیک بدن مانند رشد, تقسیم و آپوپتوز دارند. تغییر در بیانmicroRNA ها می تواند به بیماری منتهی شود. اخیرا نقش microRNA ها در ایجاد برخی سرطانها اثبات شده است, مانند miR-92a-3p در Colorectal cancer (CRC). خوشه ی ژنی miR-92-17 در موقعیت کروموزمی 13q31. 3 قرار دارد این خوشه از چندین عضو تشکیل شده است شامل miR-17-5p ,miR-17-3p ,miR-20a, miR-18, miR-19a و miR-92a-3p. در چندین مطالعه نقش miR-92a-3p در ایجاد CRC و چند سرطان دیگر مانند لوسمی, Hepatocellular carcinoma (HCC) ,Mantle Cell Lymphoma(MCL) اثبات شده است. مواد و روشها : رده ی سلولی سرطانی کلورکتال انسانی (SW 48) با هدف مهار miR-92a-3p با استفاده ازLocked Nucleic Acid (LNA) ترانسفکت شد. پس از آن میزان بیان miR-92a-3p , تکثیر سلولی, آپوپتوز و نکروز, 24, 48 و72 ساعت بعد از ترانسفکشن به ترتیب به وسیله ی(Quantitative real time-PCR) ,qRT-PCR ,MTT Annexin-V و Propidium iodide(PI) اندازه گیری شدند.نتایج : میزان رشد و تکثیر سلولهای سرطانی SW 48 ترانسفکت شده باLNA کاهش یافت. در تمام موارد سلولهای ترانسفکت شده با LNA در مقایسه با سلولهای ترانسفکت شده باScrambled و سلولهای کنترل به میزان بسیار بیشتری آپوپتوز و نکروز را نشان دادند. بیان miR- 92a-3p با گذشت زمان کاهش یافت و در زمان24 ساعت به حداقل میزان خود رسید(P<0.001) . میزان MTT به تدریج کاهش یافت و بعد از 72 ساعت به کمترین مقدار خود رسید <0.001) p). مقدار آپوپتوز و نکروز با گذشت زمان افزایش یافتند و در زمان 72 ساعت به حداکثر میزان خود رسیدند(P<0.001).نتیجه گیری : نتایج حاصل از این پژوهش ثابت کرد, با استفاده از,LNA miR-92a-3p را به صورت موثری مهار می شود, و مهار این microRNA موجب آپوپتوز و مهار تکثیر سلولهای سرطانی CRC می شود. بنابراین می توان در آینده از نتایج این تحقیق در مطالعات دیگر در زمینه ی درمان استفاده شود.
توصیفگر : نمایش ژن
: میکرو آر ان ا
: اسیدهای نوکلئیک
: آپوپتوزیس
: سرطان های کولون و راست روده
: رده سلولی
: Gene Expression
: MicroRNAs
: Nucleic Acid
: Apoptosis
: Colorecal Neoplasms
: Cell Line
: Cell Proliferation
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شریفی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، محمدرضا، استاد راهنما
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
بررسی اثرمهارmiR-92a با استفاده از Locked Nucleic Acid (...
ahmadi samaneha.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/force-download
291.09 KB
85
85
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۷۳موجود‭‬
نظرسنجی