رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر انتقال سلول¬های طحال موش¬های تزریق شده با آنتی¬ژن¬های کیست هیداتیک بر رشد سلول¬های سرطان ملانوما در موش¬هایC57/Black "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107244
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۵۳‬
شماره راهنما : ‭QX۴۴۲،ر۷۱۷ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رمضانی نیا‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، طلا
عنوان : بررسی تاثیر انتقال سلول¬های طحال موش¬های تزریق شده با آنتی¬ژن¬های کیست هیداتیک بر رشد سلول¬های سرطان ملانوما در موش¬هایC57/Black [پایان‌نامه]
نویسنده : / طلا رمضانی نیا
استاد راهنما : ؛ حسین یوسفی
استاد مشاور : ؛ مهران بهادران
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : انگل شناسی پزشکی
صفحه شمار : ج، ۴۹ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : کتابنامه فارسی و انگلیسی
چکيده : مقدمه وضرورت انجام کار:کیست هیداتیک مرحله ی لاروی سستود اکینوکوکوس گرانولوزوس است. فعالیت ضد سرطانی کیست هیداتیک در مطالعات مختلف نشان داده شده است اما مکانیسم عمل آن مشخص نیست. احتمال می¬رود که پاسخ ایمنی سلولی ایجاد شده بر علیه آنتی¬ژن¬های کیست هیداتیک در سرکوب رشد سلول¬¬های سرطانی نقش داشته باشد. لذا این تحقیق به منظور ارزیابی پاسخ ایمنی سلولی ایجاد شده توسط این انگل بر روی رشد سلول¬های سرطان ملانوما در مدل حیوانی انجام گرفت.روش کار:برای انجام این مطالعه¬، در مرحله¬ی اول چهار گروه موش C57Black با آنتی¬ژن¬های دیواره¬ی کیست، مایع کیست، پروتواسکولکس و دفعی ترشحی کیست هیداتیک ایمن شدند سپس سلول¬های طحال آن¬ها استخراج شد و به چهار گروه از موش¬ها به طور جداگانه تزریق گردید.گروه پنجم سلول¬های طحال موش¬های طبیعی را دریافت کردند و موش¬های گروه ششم نیز بدون تزریق نگهداری شدند. سه ساعت پس از تزریق سلول¬های فوق، به هر کدام از آنها یک میلیون سلول¬سرطانی ملانوما به ناحیه¬ی جناغ سینه تزریق شد سپس بقاء، سایز تومور و سرعت رشد تومور گروه¬ها با گروه¬های کنترل مقایسه گردید. یافته ها: انتقال سلول¬های طحال ایمن شده با آنتی¬ژن¬های مایع کیست هیداتیک و دیواره¬ی کیست باعث کاهش سایز تومور و سرعت رشد تومور گردید. همچنین باعث افزایش طول بقاء آن¬ها گردید(p<.05). در موش¬های دریافت کننده¬ی سلول¬های ایمن شده با پروتواسکولکس سایز تومور در مقایسه با گروههای کنترل به طور معناداری کاهش پیدا کرد(P<.05)درصورتیکه روی بقاء و سرعت رشد تومور تفاوت معناداری با گروههای کنترل نداشت. (P>.05 ). در موش هایی که سلول¬های ایمن شده با آنتی ژن دفعی ترشحی را دریافت کرده بودند، سایز تومور، سرعت رشد تومور و طول عمر اختلاف معنی داری با گروه کنترل نداشت.نتیجه¬گیری: فعالیت ضد سرطانی کیست هیداتیک ممکن است به دلیل پاسخ ایمنی به آنتی¬ژن¬های کیست هیداتیک باشد.
توصیفگر : اکینوکوکوز
: ملانوم
: ایمنی سلولی
: موش ها
: آنتی ژن ها
: همانژیوم
: Echinococosis
: Melanoma
: Immunity, Cellular
: Mice
: Antigens
: Hemangioma
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یوسفی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، حسین، استاد راهنما
: بهادران‏، مهران، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Effect of passive spleen cell transfer immunized with hydatid cyst antigens on melanoma growth in C57/Black mice
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۷۲موجود‭‬
نظرسنجی