رکورد قبلیرکورد بعدی

" سنتز و ارزیابی نانوذرات اکسیدآهن کانژوگه شده با آپتامر به عنوان یک عامل کنتراست جدید تصویربرداری تشدید مغناطیسی در رده سلولی 4T1 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107255
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۵۴‬
شماره راهنما : ‭WN۱۶۰،ک۵۷۱س،۱۳۹۵
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کشتکار دستنایی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، محمد
عنوان : سنتز و ارزیابی نانوذرات اکسیدآهن کانژوگه شده با آپتامر به عنوان یک عامل کنتراست جدید تصویربرداری تشدید مغناطیسی در رده سلولی 4T1 [پایان‌نامه]
نویسنده : / محمد کشتکار دستنایی
استاد راهنما : ؛ داریوش شهبازی گهرویی، مسعود آیت اللهی مهرگردی
استاد مشاور : ؛ محمود آقایی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : فیزیک پزشکی
صفحه شمار : ل، ۹۵ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭۳۹۴۳۲۲ ‬ است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: سرطان پستان شایع‏ترین نوع سرطان و دومین سرطان کشنده در میان زنان می‏باشد. در حال حاضر تشخیص زود هنگام و درمان به موقع به عنوان موثرترین راهها برای افزایش نرخ بقا در این سرطان به حساب می‏آیند. اگرچه ماموگرافی در آشکارسازی سرطان پستان و کاهش مرگ ناشی از آن موفق بوده است اما خود دارای حساسیت و ویژگی کم می‏باشد. برای افزایش حساسیت و ویژگی در تتشخیص سرطان پستان می‏توان از عوامل کنتراست هدفمند استفاده کرد. هدف از این پژوهش، طراحی، سنتز و ارزیابی یک نانوپروب مغناطیسی زیست سازگار جدید با خصوصیات بیولوژیکی مناسب و ارزان برای آشکارسازی سرطان پستان می‏باشد.مواد و روش‏ها: در این مطالعه نانوذرات اکسیدآهن با روش هم‏رسوبی ساخته و سپس با طلا پوشش داده شدند. برای تعیین مشخصات نانوذرات از روش‏های مختلف استفاده شد. سپس به منظور هدفمندی نانوذرات با آپتامر کانژوگه (نانوپروب) شدند. به منظور ارزیابی نانوکانژوگه ساخته شده، سمیت آنها، میزان جذب نانوذره و نانوپروب توسط سلول‏ها هدف و نرمال، قابلیت استفاده به عنوان عامل کنتراست هدفمند در تصویربرداری تشدید مغناطیسی بررسی گردید.نتایج: پس از تعیین مشخصات و تایید اتصال آپتامر به نانوذرات، میزان بقای سلولی نانوذرات و نانوپروب برای هر دو رده تا غلظت 45 میکروگرم بر میلی لیتر آهن بیشتر از 80% بدست آمد. مقدار جذب آهن نانوپروب در غلظت 45 میکروگرم بر میلی لیتر آهن برای سلول‏های 4T1 و HFFF-PI6 به ترتیب 8/41 و 4/3 پیکوگرم به ازای هر سلول بدست آمد. همچنین نتایج تصویربرداری تشدید مغناطیسی نشان داد که سلول‏های 4T1 در مجاورت با نانوپروب نسبت به سلول‏های HFFF-PI6 در مجاورت با نانوپروب، شدت سیگنال بسیار کمتری داشتند.نتیجه‏گیری: با توجه به میزان جذب بالای نانوپروب و همچنین درصد افزایش کنتراست بالا در سلول‏های سرطانی نسبت به سلول‏های نرمال می‏توان نتیجه‏گیری کرد که نانوپروب ساخته شده قابلیت هدفمندی برای سلول‏های هدف یعنی 4T1 دارند و می‏توانند به عنوان عامل کنتراست هدفمند در تصویربرداری تشدید مغناطیسی مورد استفاده قرار بگیرند.
توصیفگر : تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی
: سرطان های پستان
: رده سلولی
: ترکیبات فریک
: آپتامر
: Magnetic Resonance Imaging
: Breast Neoplasms
: Cell Line
: Ferric Compounds
: Magnetite Nanoparticles
: Aptamers, Nucleotide
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شهبازی گهرویی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، داریوش، استاد راهنما
: آیت اللهی مهرگردی‏، مسعود، استاد راهنما
: آقایی‏، محمود، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Synthesis and evaluation of aptamer-conjugated iron oxide nanoparticles as an MR imaging new contrast agent in 4T1 cell line
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۷۱موجود‭‬
نظرسنجی