رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثرتيموكينون بر روي بيان ژن مهاركننده تومورTP53 آپوپتوز حاصله در رده سلولي سرطان پستان(MCF-7) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107260
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۵۶‬
شماره راهنما : ‭QU۴۷۵،م۸۵۲ب،۱۳۹۵
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مومنی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ابراهیم
عنوان : بررسی اثرتيموكينون بر روي بيان ژن مهاركننده تومورTP53 آپوپتوز حاصله در رده سلولي سرطان پستان(MCF-7) [پایان‌نامه]
نویسنده : / ابراهیم مومنی
استاد راهنما : ؛ مهدی نیکبخت دستجردی، فرهاد گلشن ایرانپور
استاد مشاور : ؛ حمید بهرامیان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم تشریحی
صفحه شمار : ۵۹ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭۳۹۲۴۶۸ ‬ است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : زمینه : سیاه دانه(Nigella sativa) دارای اثرات درمانی بر روی بسیاری از بیماری ها در طول قرن ها بوده است. بسیاری از مطالعات نشان داده است که تیموکینون که یکی از ترکیبات فعال سیاه است، دارای خاصیت ضدسرطانی می باشد. مطالعات پیشین نشان داده است که تیموکینون باعث القاء آپوپتوز در سلولهای سرطانی پستان می شود اما نقش ژن P53 در مسیر آپوپتوز نامشخص می باشد. بدینوسیله این مطالعه اثر تیموکینون روی بیان ژن TP53 و آپوپتوز حاصله در رده سلولی سرطان پستان(MCF-7) را نشان می دهد.مواد و روش: رده سلولی کشت داده شد و با تیموکینون تیمار شد. سپس آزمایش MTT پس از 24 ساعت تیمار به منظور تعیین ارزش IC50 ، انجام گرفت. درصد سلولهای آپوپتوتیک بوسیله فلوسایتومتری اندازه گیری شد همچنین به منظور تعیین بیان ژن TP53 در رده سلولیMCF-7 در زمانهای مختلف از تکنیک Real time PCR استفاده شد.یافته ها : میزان IC50 توسط آزمایش MTT به میزان 25 میکرو مول محاسبه گردید. نتایج فلوسایتومتری و Real time PCR نشان دادند که تیموکینون می تواند باعث القاء آپوپتوز در رده سلولیMCF-7 شود و بیان ژنTP53 با افزایش زمان افزایش یافت. بطوی که در48 و72 ساعت تفاوت معنی دار وجود داشت.نتیجه گیری : نتایج ما نشان داد که تیموکینون می تواند باعث القاء آپوپتوز در MCF-7 از طریق up regulation ژنTP53 و مسیر وابسته به زمان شود.
توصیفگر : نمایش ژن
: سیاه دانه
: آپوپتوزیس
: سرطان های پستان
: گیاهان شفابخش
: Gene Expression
: Nigella sativa
: Apoptosis
: Breast Neoplasms
: Plants, Medicinal
: Cell Line, Tumor
: MCF-7 Cells
: Benzoquinones
: Genes, p53
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نیکبخت دستجردی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مهدی، استاد راهنما
: ‏گلشن ایرانپور‏‏، فرهاد، استاد راهنما
: ‏بهرامیان‏‏، حمید، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Effect of Thymoquinone on P53 Gene Expression and Consequence Apoptosis in Breast Cancer Cell Line
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۶۶موجود‭‬
نظرسنجی