رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی عوامل ایجاد کننده کاندیدوری به روش PCR-RFLP وتعیین حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC ) داروهای فلوکونازول و آمفوتریسینB در ایزوله ها به روش Microdilution Broth "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107261
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۵۷‬
شماره راهنما : ‭QW۱۸۰/۵،.D38،ب۸۷۹ش،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بهمئی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، محمد
عنوان : شناسایی عوامل ایجاد کننده کاندیدوری به روش PCR-RFLP وتعیین حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC ) داروهای فلوکونازول و آمفوتریسینB در ایزوله ها به روش Microdilution Broth [پایان‌نامه]
نویسنده : / محمد بهمئی
استاد راهنما : ؛ پروین دهقان
استاد مشاور : ؛ رسول محمدی، جواهر چعباوی زاده
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : قارچ شناسی پزشکی
صفحه شمار : م، ۹۲ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭۳۹۴۰۶۵ ‬ است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : کاندیدوری(Candiduria) به دنبال کاندیدیازیس منتشر،دیابت،حاملگی،مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها، ناهنجاریها و مشکلات دستگاه ادراری ایجاد می شود.عفونت در زنان شایع تر از مردان است. از 10 درصد کل کشت های ادراری،گونه های کاندیدا جدا می شود و گزارش های اخیر از رشد روز افزون این عفونت ها حکایت دارد.با توجه به اینکه گونه‌های کاندیدا به صورت ساپروفیت ساکن پوست و نواحی پرینال هستند، افتراق عفونت حقیقی از آلودگی در حین جمع‌آوری نمونه بسیار حائز اهمیت است و با جدا کردن مکرر کاندیدا از کشت ثابت می شود. در این موارد بهترین کار آموزش نحوه صحیح جمع‌آوری نمونه به بیمار و تکرار آزمایش ادرار است.کاندیدا آلبیکنس مسئول حداقل 50 درصد از موارد عفونت‌های قارچی ادراری باشد، بقیه موارد را گونه‌های غیرآلبیکنس جنس کاندیدا تشکیل می‌دهند. با شیوع عفونت های قارچی و بدنبال افزایش استفاده از داروهای ضد قارچی شاهد افزایش قابل ملاحظه مقاومت گونه های کاندیدا نسبت به ترکیبات ضد قارچی هستیم که همین امر تعیین دقیق حداقل غلظت مهار کنندگی یاMIC آنها را بیش از پیش آشکار می سازد.مواد و روش هانمونه ادرار به صورت وسط جریان ادرار (Clean Catch Midstream) گرفته شد تا اطمینان حاصل شود که هیچ گونه باکتری و یا مخمری که بصورت فلور نرمال در اطراف مجرای ادراری وجود دارند، وارد نمونه نشده باشد.سپس لام مستقیم نمونه مورد نظر زیر میکروسکوپ بررسی تا وجود هر گونه سلول مخمری و یا میسلیوم محرز گردد. از محیط کشت کروم آگار کاندیدا برای غربالگری اولیه و برای شناسایی ایزوله ها از روش مولکولی PCR-RFLP استفاده گردید. این روش بر اساس تقویت قطعه ITS1-5.8S-ITS2 در DNAریبوزومی(rDNA) به روش PCR و با استفاده از پرایمرهای یونیورسال ITS1,ITS4 و آنگاه برش محصولات PCR توسط آنزیم محدودالاثر Msp انجام گرفت .جهت تعیین حساسیت دارویی گونه های مشخص شده در این تحقیق به داروهای فلوکونازول و آمفوتریسین B از روش میکرو دایلوشن براث (Microdilution Broth) استفاده گردید. این روش توسط کمیته استاندارد بین المللی(CLSI 2008) ارایه شده است.یافته هااز تعداد کل 3200 نمونه ادرار بیماران، تعداد 80 نمونه شرایط ورود به مطالعه را داشتند.به این صورت میزان شیوع کاندیدوری در مطالعه حاضر به میزان 5/2 درصد گزارش گردید. 4 نفر (5%) از بیماران مورد مطالعه مرد و 76 نفر (95%) زن بودند. فاکتورهای زمینه ای شامل دیابت (5/47%)، عفونت دستگاه ادراری (8/38%)، سنگ کلیه(5%) و(8/8%) نیز دارای سایر بیماری های زمینه ای بودند.3/46 درصد نمونه ها دارای کلنی کانت بین CFU/ml103×99-103×50 بودند.کاندیدا گلابراتا با 3/41٪ بالاترین فراوانی را در بین سایر گونه ها به خود اختصاص داد.در 5/12٪ نمونه ها میسیلیوم در لام مستقیم دیده شد همچنین در 8/8٪ بیماران عفونت توام با بیش از یک گونه مشاهده گردید. میزان لکوسیتوری 45 ٪ و میزان باکتریوری در 80 نمونه مثبت 5/32٪ تعیین شد. میزان حساسیت به فلوکونازول 2/41٪، وابسته به دوز دارو 8/3٪ و میزان مقاومت 55٪ بدست آمد همچنین حساسیت به آمفوتریسینB در بین گونه ها 5/67٪ ، وابسته به دوز دارو 5/12٪ و میزان مقاومت 20٪ بود. میزان مقاومت به داروی فلوکونازول در بین دو گونه گلابراتا و آلبیکنس به ترتیب 6/57٪ و 4/46٪ بدست آمد ضمن اینکه حساسیت این دو گونه به آمفوتریسینB به ترتیب 8/75٪ و 4/71٪ تعیین گردید. نتیجه گیریافزایش گونه های غیر آلبیکنس و مقاومت ذاتی برخی گونه ها درمان کاندیدیازیس را با چالش هایی روبرو کرده است. شناسایی و تعیین هویت دقیق گونه های کاندیدا، خصوصا در افراد مبتلا به دیابت و یا اختلالات ادراری به منظور درمان صحیح و موثر امری لازم و حیاتی به نظر می رسد. مهمترین چالش در مواجه با کاندیدوری،ضایعات ناشی از گونه های غیر از کاندیدا آلبیکنس است،که به علت مقاومت دارویی آنها به داروهای متداول ضد قارچی می باشد. این موضوع باعث افزایش وفور نسبی این گونه ها می گردد. در مطالعه حاضر 65٪ موارد تشخیص داده شده مربوط به گونه های غیر کاندیدا آلبیکنس است ضمن اینکه مقاومت دارویی این گونه ها در سال های اخیر رو به افزایش بوده است و این در حالی است که الگوی حساسیت دارویی گونه ها در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت می باشد. گونه های فرصت طلب که در شرایط غیر طبیعی بیمار مانند نقص سیستم ایمنی ثانویه و ابتلا به بیماری های زمینه ای رشد و توسعه پیدا می کنند، معمولاً در مقابل آنتی بیوتیک های جاری از خود مقاومت نشان می دهند و در چنین شرایطی لازم است با روش های اختصاصی نسبت به شناسایی گونه های مذکور اقدام شود ضمن اینکه تعیین فراوانی گونه های مسئول عفونتها از نقطه نظر اپیدمیولوژیک و کنترل عفونتها به خصوص در عفونتهای بیمارستانی ناشی از کاندیداها حائز اهمیت می باشد.
توصیفگر : کاندیدا
: کاندیدا آلبیکنس
: تست های حساسیت میکربی
: فلوکونازول
: آمفوتریسین بی
: Candida
: Candida albicans
: Microbial Sensitivity Tests
: Fluconazole
: Amphotericin B
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهقان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، پروین، استاد راهنما
: ‏‏محمدی‏‏‏، رسول، استاد مشاور
: ‏‏چعباوی زاده‏‏‏، جواهر، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Title: Identification of etiologic agents of Candiduria using PCR-RFLP method and determinationof Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of fluconazole and AmphotricinBof isolates by Microdilution Broth
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۶۵موجود‭‬
نظرسنجی