خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107263
شماره مدرک : ۱۵۷۵۴ت
شماره راهنما : ‭WQ۴۴۰، ح۱۶۲ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ح‍اج‍ی‌ه‍ادی‌، ف‍اطم‍ه‌ پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر طب فشاری بر القای زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان دکتر غرضی اصفهان در سال 1394 [پایان نامه]
نویسنده : / فاطمه حاجی هادی
استاد راهنما : پروین بهادران
استاد مشاور : محبوبه والیانی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مامایی گرایش آموزش
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
صفحه شمار : ی.[۹۵]ص.:جدول+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره۳۹۴۴۶۴میباشد.
چکيده : مقدمه: روش های مختلفی برای القای زایمان وجود دارد که اکثر آنها دارای عوارض می باشند.طب فشاری یکی ازروشهای طبیعی القای زایمان است که مطالعات محدودی در زمینه اثربخشی آن انجام شده است. از این رو این پژوهش با هدف تعیین تاثیر طب فشاری بر القای زایمان در زنان حامله 39 هفته از اول تیرماه 1394تا سی و یکم شهریورماه 1394 به مدت سه ماه در بیمارستان دکتر غرضی اصفهان انجام گرفت. روش کار: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی سه گروهه یک سو کور بوده که بر روی 108 زن باردار شکم اول با سن حاملگی 39 هفته و نمره بیشاپ کمتر از 4 ، بدون انقباضات منظم رحمی و عوارض طبی و مامایی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر غرضی اصفهان در سال1394 به مدت 4ماه انجام گرفت. نمونه ها به طور تصادفی در سه گروه طب فشاری (نقاط شش طحالdصفراوی(GB21,GB30) و 32 مثانه ای(BL32) توسط همسر )، پلاسبو(لمس همان نقاط بدون فشار توسط همسر) و کنترل( مراقبت های معمول و بدون هیچ مداخله توسط پژوهشگر) قرار گرفتند. واحدهای پژوهش از نظر زمان شروع تغییرات بیشاپ، اولین انقباض رحمی، فاز فعال زایمانی و میانگین نمره بیشاپ و تغییرات هریک از شاخص های نمره بیشاپ در 48≥و 49تا 96 ساعت و 96≤ ساعت پیگیری شدند. ابزار پژوهش شامل فرم مصاحبه، و چک لیستهای معاینه واژینال بود. اطلاعات توسط نرم افزارspss16وآزمونهای مجذور کای، کروسکال والیس و فریدمن با ضریب اطمینان 95درصد تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: میانگین زمانهای شروع تغییرات بیشاپ،اولین انقباض رحمی و فاز فعال زایمانی درگروه طب فشاری، پلاسبو و کنترل تفاوت معنادار داشت(001/0(P<). اما مقایسه دو گروه پلاسبو با کنترل از نظر میانگین زمان شروع تغییرات نمره بیشاپ(93/0P=)، اولین انقباض رحمی(96/P=) و فاز فعال زایمانی(98/0P=) اختلاف معناداری نداشتند. میانگین نمره بیشاپ و هریک از شاخص های آن در زمانهای48، 96- 49، 96 ساعت،اختلاف معناداری را بین سه گروه نشان داد(001/0 (p<. ولی بین گروه پلاسبووکنترل اختلاف معنادار نداشت(20/0.(P= نتیجه گیری: میزان آمادگی سرویکس و احتمال شروع زایمان پس از انجام طب فشاری، افزایش می یابد. بنابراین با توجه به ارزان، آسان و غیر تهاجمی بودن این تکنیک، انجام آن برای القای زایمان توصیه و مطالعات بیشتری در این زمینه پیشنهاد می گردد.کلید واژه ها: طب فشاری، القای زایمان، نمره بیشاپ، شاخص های بیشاپ، زنان نخست زا، حاملگی ترم
توصیفگر : زایمان القایی
: زایمان اول
: زنان
: Labor,Induced
: Parity
: Women
شناسه افزوده : ب‍ه‍ادران‌، پ‍روی‍ن‌ استاد راهنما
: والیانی، محبوبه، ‏‫۱۳۴۴ -‏ استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :