خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107316
شماره مدرک : ‭ ت۱۶۰۹۰‬
شماره راهنما : ‭WA۴۸۵،ک۵۱۶ط،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏‏‏‏ کریمی ‏‏‏‏‏ عظیم
عنوان : طراحی و اعتبارسنجی یک روش غربالگری جهت شناسایی افراد مستعد حادثه در صنایع [پایان نامه]
نویسنده : / عظیم کریمی
استاد راهنما : احسان الله حبیبی
محل تحصیل : : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ،۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : بهداشت حرفه ای
تاریخ دفاع : ۹۴/۸/۲۵
صفحه شمار : ۷۹ص.:جدول، نمودار،+CD
يادداشت : این پایان نامه طرح تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۲۶۲ می باشد .
: پرسشنامه دارد .
چکيده : مقدمه : سالیانه در جهان میلیون‌ها کارگر قربانی حوادث ناشی از کار می‌شوند که نتیجه آن مرگ یا از کار افتادگی و تحمیل هزینه‌های سنگین به صنعت آن کشور می‌شوند. بررسي آمار و ارقام حوادث در اكثر كشورها نشان مي‌دهد كه، پراكندگي حوادث در اشخاص در معرض خطر يكنواخت نبوده و در شراط مساوي سه چهارم از حوادث براي يك چهارم از افراد در معرض خطر اتفاق مي‌افتند. این مطالعه با هدف طراحی و اعتبار سنجی یک پرسشنامه به منظور شناسایی افراد مستعد حادثه در صنعت طراحی شده است. مواد و روشها : این مطالعه در 5 مرحله: تولید آیتم، ارزیابی روایی محتوایی، تحلیل پایایی، تحلیل روایی سازه و تحلیل روایی معیار در بین 230 نفر از کارگران حادثه‌دیده و حادثه‌ندیده، 19 صنعت شهر اصفهان انجام شد. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS و Amos نسخه 22 استفاده گردید. نتايج : در مرحله تولید آیتم یک پرسشنامه 195 سئوالی طراحی شد. در ارزیابی محتوایی 13 آیتم حذف، 15 آیتم اصلاح و 79 آیتم در هم ادغام و تبدیل به 14 آیتم شدند. آلفای کرونباخ جهت تعیین سازگاری درونی پرسشنامه 86/. بدست آمد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که شاخص‌های برازش مدل ارائه شده در حد قابل قبول بودند (99/. CFI=، 96/.GFI =، 066/.RMSEA=، 022/.RMR= ). آزمون T مستقل نشان داد، میانگین نمره افراد حادثه‌دیده بطور معنی‌داری بیشتر از میانگین نمره افراد حادثه‌ندیده است که نشان ‌دهنده جهت‌گیری درست پرسشنامه طراحی شده با یک ملاک معتبر (بالا بودن میزان نمره) است(001/.p<). بحث و نتيجه گيري : نتایج حاصل از تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که بین مدل ارائه شده و داده‌های میدانی همخوانی مناسبی برقرار است. پایایی و روایی سازه نشان داد که پرسشنامه طراحی شده برای غربالگری افراد مستعد حادثه یک روش روا و مناسب است. كلمات كليدي : حوادث شغلی، ایمنی، غربالگری ایمنی .
توصیفگر : حوادث شغلی
: غربالگری
: ایمنی
: صنایع
: Occupational Accidents
: Screening
: Safety
: Industry
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏ حبیبی ‏‏‏‏‏‏‏ احسان الله استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده بهداشت
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :