رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شاغل در شهر اصفهان از CBCTدر سال 1393 "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107326
شماره مدرک : ‭ت۱۵۹۰۱‬
شماره راهنما : ‭WN۲۳۰ س۲۷۲ب ۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ سالاری مقدم ‏ رضا پديدآور
عنوان : بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شاغل در شهر اصفهان از CBCTدر سال 1393 [پایان نامه]
نویسنده : / رضا سالاری مقدم
استاد راهنما : مژده مهدیزاده
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ا ی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۹۴/۴/۳
صفحه شمار : ۳۴ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۳۸۹
چکيده : مقدمه:متاسفانه با وجود مزایای بسیار زیاد CBCT موارد تجویز این روش توسط دندانپزشکانشهر اصفهان بسیار کم است که می تواند ناشی از عدم دانش کافی از CBCT یا عدم آگاهی از موارد تجویز CBCT باشد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع هدف از مطالعه حاضر تعیین آگاهی دندانپزشکان عمومی شاغل در شهر اصفهان از CBCT در سال 1393 بود. مواد و روش ها:این مطالعه مقطعی-توصیفی بر روی 240 دندانپزشک عمومی شرکت کننده در جلسات باز آموزی که در شهر اصفهان مشغول به فعالیت بودند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند انجام شد. یک پرسش نامه که مشتمل بر 14 پرسش در مورد آگاهی دندانپزشکان و 7 سوال در مورد مزایا، معایب CBCT، سابقه تجویز آن و دلایل تجویز و عدم تجویز CBCT است طراحی و بین دندانپزشکان تقسیم گردید. داده های به دست آمده وارد نرم افزار20spss گردیده و در سطح معنی داری05/0= α با استفاده از آمار توصیفی و جداول و نمودارها مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها:از 240 دندانپزشک عمومی شرکت کننده در این تحقیق 145 نفر، مرد (4/60%) و 95 نفر، زن (6/39%) بودند. 7/79% شرکت کنندگان ذکر کردند که آموزش های لازم در مورد موارد استفاده از CBCT را نگذرانده اند و تنها 3/20% از شرکت کنندگان آموزش دیده بودند. علاوه بر این 6/2% از شرکت کنندگان از وجود دستگاه CBCT در شهر اصفهان اطلاع نداشتند. به طور کلی اغلب شرکت کنندگان نمره آگاهی در حد متوسط و خوب کسب کردند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر دندانپزشکان عمومی شاغل در شهر اصفهان آگاهی متوسط رو به بالایی از CBCT داشتند. کلید واژه ها: رادیولوژی ، تصویربرداری دیجیتال، CBCT، آگاهی
توصیفگر : تصویربرداری دیجیتال
: رادیولوژی
: CBCT
: آگاهی
شناسه افزوده : ‏ مهدی زاده ‏ مژده استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۳۰موجود‭‬
نظرسنجی