رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه تاثیر سه طرح مختلف دستگاه twin block بر میزان تغییرات فک پایین پس از درمان مال اکلوژن Cl II "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107457
شماره مدرک : ‭۱۵۹۲۱ت‬
شماره راهنما : ‭WU۴۰۰ م۸۳۴م ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏‏ موحد محمدی‏ شاهین پديدآور
عنوان : مقایسه تاثیر سه طرح مختلف دستگاه twin block بر میزان تغییرات فک پایین پس از درمان مال اکلوژن Cl II [پایان نامه]
نویسنده : / شاهین موحد محمدی
استاد راهنما : سعید صادقیان، مجید حیدرپور
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ا ی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۳۳ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۵۷۰
چکيده : چکیدهمقدمه: از جمله مشکلات اسکلتال که نیاز به درمانهای ارتودنسی دارد ناهنجاری مال اکلوژن CL II می با شد. استفاده از دستگاههای فانكشنال با هدف تغییر موقعيت منديبل و باتحریک قرارگيري قدامي تر منديبل سبب تحريك رشد آن و در نتيجه تصحيح مال اكلوژن Cl II خواهد شد. هدف از این مطالعه بررسی اثر دستگاه فانکشنال twin blockبا سه طراحی متفاوت Labial bow, Acrylic labial bow و طرح جدید flexible arch بر روی برخی زوایای مهم ارتودنتیک در درمان بیماران Cl II می باشدروش کار: 66 بیمار Cl II متقاضی استفاده از دستگاه فانکشنال پس از معاينات اولیه و با توجه به معیارهای تعیین شده مورد مطالعه قرار گرفتند. راديوگرافي سفالومتري لترال با در نظر گرفتن معیارهای استاندارد تعیین شده از هرکدام از افراد تهیه شد.و با روش دستي trace شدند . پس بیماران به صورت تصادفی به سه گروه زیر بر اساس طراحی twin block مورد نظر تقسیم شدند: گروه:LB استفاده از دستگاه twin block با طرح labial bow، گروه :ALB استفاده از دستگاه twin block با طرح acrylic labial bow وگروه:FA استفاده از دستگاه twin block با طرح flexible arch. پس از اتمام دوره درمانی 6 ماهه از همه بیماران دوباره رادیوگرافی سفالومتری تهیه و میزان IMPA, SNA, SNB, ANB اندازه گیری و ثبت شد. در نهایت داده ها وارد نرم افزار SPSS ورژن 18 شده و در سطح معناداری 05/0=α توسط آنالیز های kolmogrov-Smirnov ، paired T-test ، one way ANOVA و Post hok(LSD) بررسی گردیدند.یافته ها: بیشترین میزان تغییر زوایا مربوط به SNA در گروه LB (6.41+ درجه) و کمترین میزان تغییر مربوط به IMPA در گروه FA(-0.18 درجه) بود. در گروه FA دو متغیر SNB,ANB اختلاف معناداری داشتند (All p<0.05) ، در گروه ALB نیز فقط IMPA اختلاف معناداری قبل و پس از درمان نشان داد (p=0.001). و در نهایت میزان SNB و IMPA درگروه LB اختلاف معناداری قبل و پس از درمان نشان دادند (All p<0.05).نتیجه گیری: استفاده از flexible arch می تواند بیشترین میزان تغییرات اسکلتال به همراه کمترین میزان تغییرات دندانی را به همراه داشته باشد. اما با این حال استفاده ازlabial bow هم در درمان بیماران Cl II مفید می باشد.
توصیفگر : مال اکلوژن کلاس دو
: محور اینسایزورهای پایین
: تویین بلاک
شناسه افزوده : ‏ صادقیان ‏ سعید استاد راهنما
: حیدرپور‏ مجید استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۴۹موجود‭‬
نظرسنجی