خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107624
شماره مدرک : ‭۱۵۹۴۸ت‬
شماره راهنما : ‭WU۲۷۰ ش۷۹۷ب ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ شفیعی‏ فهیمه پديدآور
عنوان : بررسی مقایسه ای ميزان برداشت لایه ی اسمیر از سطح ریشه ی دندان به دنبال کاربرد دو نوع ليزر ‌‌CO2 و Er:YAG به منظور آماده سازی سطح ریشه با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی [پایان نامه]
نویسنده : / فهیمه شفیعی
استاد راهنما : رضا بیرنگ، نرگس نقش
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۲۷ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۵۷۷
چکيده : هدف: منظور از آماده سازی سطح ریشه، برداشت لایه ی اسمیر است که هدف از این مطالعه مقایسه ی دو نوع ليزر CO2 و Er:YAG و تسطیح سطح ریشه به تنهایی، در ميزان برداشت لایه ی اسمیر ازسطح ریشه ی دندان ها با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی است.مواد و روش ها: دراین مطالعه ی تجربی آزمایشگاهی، 18 قطعه از دندانهایی که از نظر پریودنتال hopeless بودند آماده شدند و به 3 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروهA: گروه درمان شده با لیزر Er:YAG (94/2 میکرومتر، 120 میلی ژول با آب و هوا، 15 ثانیه و 20 هرتز، فاصله 7-8 میلی متری عمود به سطح). گروهB: گروه درمان شده با لیزر CO2 (6/10 میکرومتر، 3 وات،4 ثانیه، فاصله 5 سانتی متر از سطح قطعه به صورت عمود). گروه C یا کنترل: (تسطیح سطح ریشه به تنهایی با کورت). میزان برداشت لایه ی اسمیر ( (smear layer removal:SLRدر نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی و میکروگراف های به دست آمده ارزیابی شدند. نتایج بدست آمده بااستفاده ازنرم افزار SPSSو آزمونهای آماریmannwhitney و kruskalwallisبررسی شد (05/0=α).یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان برداشت لایه ی اسمیر در سه گروه تفاوت معنی داری نشان می دهد. بگونه ای که SLR در هر دو گروه لیزرEr:YAG (002/0 (P=و لیزر CO2 (026/0P=) به صورت معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. اما بین دو گروه لیزر تفاوت معنی داری وجود نداشت (937/0P=). در گروه تحت درمان با لیزرEr:YAG لایه ی اسمیر به طور کامل برداشته شد و سطح نامنظم همراه با توبول های باز ایجاد شد. در گروه تحت درمان با لیزر CO2 نیز لایه ی اسمیر براشته شد و سطح صاف همراه با توبول های باز ایجاد شد. در گروه کنترل لایه اسمیر باقی مانده و تعدادی توبول ها باز شدند.نتیجه گیری: به نظر میرسد به کاربردن هردو لیزرEr:YAG وCO2 روی سطح ریشه، لایه اسمیر را به میزانی یکسانی بر داشته و توبول ها را نسبتا اکسپوز می نمایند.
توصیفگر : لیزر Er:YAG
: لیزر CO2
: میکروسکوپ الکترونی
: لایه ی اسمیر
شناسه افزوده : ‏ بیرنگ ‏ رضا استاد راهنما
: نقش‏ نرگس استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :