رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی کیفیت زندگی پس از درمان در بیماران مبتلا به انواع بدخیمی های دهان و فک مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی و بیمارستان سید الشهدا "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107626
شماره مدرک : ‭۱۵۹۴۹ت‬
شماره راهنما : ‭WU۱۴۰ ع۸۸۳ب ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ علمچی میبدی ‏ فاطمه پديدآور
عنوان : بررسی کیفیت زندگی پس از درمان در بیماران مبتلا به انواع بدخیمی های دهان و فک مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی و بیمارستان سید الشهدا [پایان نامه]
نویسنده : / فاطمه علمچی میبدی
استاد راهنما : محمد رضوی، بهاره طحانی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۶۰ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۶۶۲
چکيده : مقدمه: بیماران سرطان دهان چالش های شدید جسمی-روانی را تجربه می کنند؛ تشخیص سرطان دهان و اثر نتیجه درمان تأثیر مستقیم و واضحی روی رفاه و کیفیت زندگی بیماران دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت زندگی پس از درمان در بیماران مبتلا به سرطان دهان در شهر اصفهان است.مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. تمام پرونده های بیماران مبتلا به سرطان دهان از بایگانی بیمارستان سید الشهدا و بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی طی سال های 1383 -1393 استخراج شد که شامل 223 پرونده بود و با آنها تماس تلفنی گر فته شد. از پرسشنامه SF36 در 8 حیطه جهت ارزیابی کیفیت زندگی عمومی افراد استفاده شد. همه سوال هااز نمرات 0(سطح سلامت ضعیف)-100(سطح سلامت خوب) نمره دهی و سپس ماینگین نمرات در هر حیطه اندازه گیری شد.از پرسش نامه H&N35 در 7 حیطه جهت ارزیابی کیفیت زندگی وابسته به دهان استفاده گردید. اطلاعات دموگرافیک بیماران و اطلاعات مربوط به نحوه و زمان درمان نیز ثبت گردید. آزمون های ANOVA،T-test، ضریب همبستگی Pearson و ضریب همبستگی Spearman مورد استفاده گرفت.(P_Value<0/05)یافته ها: میانگین کل کیفیت زندگی عمومی بیماران23.44 ±63.77 از100بود و میانگین کیفیت زندگی وابسته به دهان 36/15 ± 70/63 از رنج 35 تا 140 بود. کیفیت زندگی عمومی در مردان نسبت به زنان بالاتر بود ولی اختلاف معنی داری را نشان نداد. سن بیماران و سابقه عود، تحصیلات و نحوه درمان به طور معناداری بر کیفیت زندگی عمومی و کیفیت زندگی وابسته به دهان موثر بود. نتیجه گیری: کیفیت زندگی عمومی بیماران مبتلا به سرطان دهان در بسیاری از حیطه هاپایین تر از سطح عامه مردم جامعه است و شاید بتوان با حمایت مالی و برنامه های مددکاری اجتماعی، کیفیت زندگی رادر این افراد ارتقا بخشید.
توصیفگر : بدخیمی های دهان
: کیفیت زندگی
شناسه افزوده : ‏ رضوی‏ محمد استاد راهنما
: طحانی‏ بهاره استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۷۷موجود‭‬
نظرسنجی