رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر نيستاتين و شيرين بيان بر انواع مخمرهاي جدا شده از دهان بيماران سرطاني تحت شيمي درماني در سال 1393 به روش آزمايشگاهي "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107682
شماره مدرک : ‭۱۵۹۵۶ت‬
شماره راهنما : ‭WU۱۴۰ ی۷۷۹‮الف‬ ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ یعقوبی‏ نگین پديدآور
عنوان : اثر نيستاتين و شيرين بيان بر انواع مخمرهاي جدا شده از دهان بيماران سرطاني تحت شيمي درماني در سال 1393 به روش آزمايشگاهي [پایان نامه]
نویسنده : / نگین یعقوبی
استاد راهنما : فائزه خزیمه، پروین دهقان
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۳۰ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۷۱۹
چکيده : مقدمه:کاندیدای دهانی یکی از شایع ترین تظاهرات دهانی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی است.به علت عوارض جانبی دارو های ضد قارچ شیمیایی و مزایای دارو های گیاهی از قبیل شیرین بیان ،در این مطالعه به بررسی مقایسه اثر نیستاتین و شیرین بیان بر انواع مخمر های جدا شده از مخاط دهان بیماران سرطانی تحت شيمي درماني پرداخته شد.مواد و روشها:در این مطالعه مداخله ای آزمایشگاهی 30 نفر از بيماران تحت شيمي درماني كه داراي ضايعه ي كانديداي دهاني بودند بررسي شدند. نمونه ها با كشيدن سواب روي ضايعه تهيه شدند سپس نمونه ها به محيط كشت سابرودکستروزآگار(SDA) انتقال يافتند. اثر ضد قارچي نيستاتين وشيرين بيان به روش ِانتشار ديسك برروی محیط کشت مقايسه شدند.داده ها وارد نرم افزار spss نسخه 22 گردیده و با استفاده از آزمونهای کروسکال والیس وMann- Whitneyمورد تحلیل آماری قرار گرفتند.(5% =α)یافته ها: از30 نمونه ي ضايعات دهاني 4 گونه ي كانديدا شناسايي شدند. كانديدا آلبيكانس ، گلابراتا ، استلاتوئيد و كانديدا sp . ميانگين قطر هاله عدم رشد در نيستاتين بين 4 گروه كانديدا آلبيكانس (486/9) و گلابراتا (627/8) و استلاتوئيد (00/7) و كانديدا sp (06/7) تفاوت معناداري نشان داد.(001/0p value<) و البته اين ميانگين در گياه شيرين بيان تقريبا صفر بود. نتیجه گیری: بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه شيرين بيان اثر ضد قارچي از خود نشان نداده و نيستاتين بيشترين اثر ضد قارچي را بر عليه گونه ي كانديدا آلبيكانس دارد.کلیدواژه ها:كانديداي دهاني ، شيمي درماني ، نيستاتين ، شيرين بيان
توصیفگر : كانديداي دهاني
: شيمي درماني
: نيستاتين
: شيرين بيان
شناسه افزوده : ‏ خزیمه ‏ فائزه استاد راهنما
: دهقان‏ پروین استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۸۴موجود‭‬
نظرسنجی