رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر دهانشویه حاوی چای سبز بر بوی بد دهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107687
شماره مدرک : ‭۱۵۹۵۷ت‬
شماره راهنما : ‭WU۲۷۰ ز۴۹۹ب ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ زرین کمر‏ مهدی پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر دهانشویه حاوی چای سبز بر بوی بد دهان [پایان نامه]
نویسنده : / مهدی زرین کمر
استاد راهنما : پریچهر بهفرنیا
استاد مشاور : محمد شاه ابوئی، مصطفی قنادیان
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۴۳ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۵۰۱
چکيده : مقدمه: مطالعات برروی چای سبز نشان می دهد که این چای دارای تأثیرات ضد التهابی ، فعالیت آنتی اکسیدانی و نیز دارای خاصیت آنتی باکتریال بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی می باشد. بنابراین هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر دهانشویه حاوی عصاره چای سبز بر کاهش میزان هالیتوزیس در بیماران مبتلا به بوی بد دهان بود.مواد و روش ها:در این مطالعه کارازمایی بالینی دو سو کور تعداد 42 نفر (42/0=d) از بیماران مبتلا به هالیتوزیس با منشاء دهانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این افراد پس از دریافت رضایتنامه به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. بیمارانی که حاضر به شرکت در مطالعه نبودند و همچنین بیماران زنی که در دوره قاعدگی بسر می بردند از مطالعه خارج شدند .بیماران بصورت تصادفی و به صورت دو سو کور به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند.در هر گروه ابتدا از بیماران خواسته شد که مقداری از آب دهان خود را بر روی مچ دست ریخته و شدت بوی بد دهان را ذکر کنند و سپس بوسیله روش ارگانولپتیک شدت بوی بد دهان در فواصل 10 و 50 سانتیمتری تعیین شد. دهانشویه ای حاوی چای سبز در گروه تست و دهانشویه ای مشابه در گروه کنترل به بیماران داده و خواسته شد به مدت یک هفته استفاده کنند. سپس شدت بوی بد دهان در تمامی بیماران مجددا تعیین شد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS ver. 22 شده و با استفاده از آزمون wilcoxon و mann- whitney آنالیز شدند(05/0=α). یافته ها: آزمون Wilcoxon نشان داد که میزان بوی بد دهان در گروه مورد در ابتدا و انتها دوره مطالعه در هر سه آزمون مچ دست و در فواصل 10 و 50 سانتیمتری بعد از استفاده از دهانشویه به طور معنی داری کاهش یافته است(001/0>در هر سه موردP)، اما این میزان در گروه کنترل تغییر نکرده بود(05/0<P). نتیجه گیری: دهانشویه حاوی چای سبز شدت بوی بد دهان را کاهش می دهد.
توصیفگر : دهانشویه
: چای سبز
: بوی بد دهان
شناسه افزوده : ‏ بهفرنیا‏ پریچهر استاد راهنما
: شاه ابوئی‏ محمد استاد مشاور
: قنادیان‏ مصطفی استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۸۵موجود‭‬
نظرسنجی