رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فاصله ی انتهای ریشه ی دندان های پرمولر اول و دوم و مولر اول با فورامن منتال به کمک مقطع نگاری رایانه ای با پرتوی مخروطی در شهراصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107695
شماره مدرک : ‭۱۵۹۶۱ت‬
شماره راهنما : ‭WU۲۳۰ د۹۵۲ب ۱۳۹۴ ‬
سرشناسه : ‏ دوستی ‏ پردیس پديدآور
عنوان : بررسی فاصله ی انتهای ریشه ی دندان های پرمولر اول و دوم و مولر اول با فورامن منتال به کمک مقطع نگاری رایانه ای با پرتوی مخروطی در شهراصفهان [پایان نامه]
نویسنده : / پردیس دوستی
استاد راهنما : محسن هاشمی نیا، الهام شادمهر
استاد مشاور : احسان حکمتیان
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۳۱ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۵۱۰
چکيده : مقدمه: فورامن منتال یک شاخص آناتومیکی برجسته و مهم فک پایین می باشد که اهمیت خود را در رشته های مختلف دندانپزشکی نشان می دهد. عصب منتال ممکن است طی راهکارهای مختلف شامل جراحی پری اپیکال، کشیدن دندان نهفته و خروج کیست و تومور و جراحی های اندودنتیک آسیب دیده و سبب پاراستزی و آناستزی نواحی که عصب دهی می کند مانند لب و چانه شود.هدف از مطالعه حاضر ارزیابی محل قرارگیری فورامن به کمک تصاویر مقطع نگاری رایانه ای با پرتوی مخروطی می باشد.مواد و روش ها: تصاویر مقطع نگاری رایانه ای از بايگاني مركز تصويربرداری دانشکده دندانپزشکی اصفهان، شامل 100 بیمار (50 مرد و زن) در مقاطع کراس سکشنال و تانژنشیال به منظور بررسی محل قرار گیری فورامن منتال و اندازه گیری فاصله آن از دندان های پرمولر اول و دوم و ریشه مزیالی مولر اول و بردر تحتانی مندیبل بررسی شدند. داده ها با نرم افزار SPSS بررسي شد (05/0=α).یافته ها: در اکثریت موارد (6/59٪) فورامن منتال بین پرمولر اول و دوم و به دنبال آن در4/38٪ موارد بین پرمولر دوم و ریشه مزیالی مولر اول قرار گرفته است. میانگین فاصله فورامن منتال از ریشه دندان های پرمولر اول و دوم و مولر اول به ترتیب،6.27،7.85 و 7.99 میلی متر و میانگین فاصله آن از بردر تحتانی مندیبل 11.35 میلی متر میباشد.نتیجه گیری: فورامن منتال در ساکنین اصفهان در اکثر موارد بین پرمولر اول و دوم و در درجه بعد بین پرمولر دوم و ریشه مزیال مولر اول قرار گرفته است.
توصیفگر : عصب منتال
: فورامن منتال
: مقطع نگاری رایانه ای
شناسه افزوده : ‏ هاشمی نیا‏ محسن استاد راهنما
: شادمهرالهام استاد راهنما
: حکمتیان‏ احسان استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۸۹موجود‭‬
نظرسنجی