خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107717
شماره مدرک : ۱۶۷۷۶ت
شماره راهنما : ‭WG۱۶۶/۵، .A3، ر۵۶۱ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ رضاپور‏، پرستو پديدآور
عنوان : بررسی تأثیر مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1394 [پایان نامه]
نویسنده : / پرستو رضاپور
استاد راهنما : محسن شهریاری
استاد مشاور : مهین معینی، حمید صانعی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش داخلی جراحی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۵/۱۳
صفحه شمار : ط. [۸۶]:مصور، جدول، نمودار+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۱۷۴ میباشد.
چکيده : چکیده:بررسی تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1394مقدمه: امروزه بیماری های قلبی عروقی و بخصوص بیماری های عروق کرونر از مشکلات عمده سیستم های بهداشتی درمانی در جهان و یک مشکل مهم و تهدید کننده حیات در کشورها محسوب می شود. این بیماریها و اقدامات درمانی و مداخله ای مرتبط با آنها مانند آنژیوپلاستی عروق کرونر منجر به تغییراتی در کیفیت زندگی بیماران می گردد. با توجه به اینکه این بیماران باید در ادامه حیات خود تحت کنترل و نظارت تیم سلامتی باشند، مشارکت دادن بیمار در برنامه های درمانی تیم درمان می تواند در ارائه بهتر خدمات سلامتی موثر باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیرمدل مراقبت مشارکتی برکیفیت زندگی بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونرانجام گرفته است.روش کار: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی، دو گروهی و دو مرحله ای با طرح آزمون قبل و بعد در سال 1394 می باشد. در این پژوهش نمونه های دارای شرایط ورود به مطالعه به روش آسان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون(25 نفر) و کنترل(25 نفر) تخصیص داده شدند . مدل مراقبت مشارکتی به مدت 3 ماه در گروه مداخله اجرا گردید. داده ها با استفاده ازپرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 قبل و پس از مداخله جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و انجام آزمون های t مستقل، t زوج، کای اسکوئر و من ویتنی در نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گردید.یافته ها: قبل از مداخله میانگین نمره کلی کیفیت زندگی بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت(p>۰/۰۵)، اما 3 ماه پس از مداخله میانگین نمره کیفیت زندگی در گروه آزمون بطور معناداری بیشتر از گروه کنترل شده بود(p<۰/۰۵). همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین میانگین تغییرات نمره کلی کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران پس از آنژیوپلاستی سه ماه بعد نسبت به قبل از انجام مداخله بین گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت(p<۰/۰۰۵). نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی کیفیت زندگی بیمارانی که بر اساس مدل مراقبت مشارکتی تحت مراقبت و درمان قرار گرفته بودند، ارتقاء و بهبود یافته بود. از این رو، استفاده از این مدل در مراقبت و درمان بیماران پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر توصیه می شود.کلیدواژه ها: مدل مراقبت مشارکتی، کیفیت زندگی، آنژیوپلاستی عروق کرونر
توصیفگر : آنژیوپلاستی
: عروق کرونر
: مراقبت پس از عمل جراحی
: کیفیت زندگی
: Angioplasty
: Coronary Vessels
: Postoperative Care
: Quality Of Life
شناسه افزوده : ‏ شهریاری‏، محسن استاد راهنما
: معینی، مهین‏‫، ۱۳۴۳ ‏- استاد مشاور
: صانعی، حمید استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :