رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیر عوامل رمینرالیزه کننده بر خشونت سطحی مینای دمینرالیزه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107740
شماره مدرک : ‭۱۵۹۶۵ت‬
شماره راهنما : ‭WU۱۹۰ ‮الف‬۸۴۲ت ۱۳۹۴ ‬
سرشناسه : ‏ امرالهی‏ مریم پديدآور
عنوان : تاثیر عوامل رمینرالیزه کننده بر خشونت سطحی مینای دمینرالیزه [پایان نامه]
نویسنده : / مریم امرالهی
استاد راهنما : فرزانه شیرانی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۱۶ص.
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۲۹۲۱۲۳
چکيده : در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ۲۴ دندان سالم قدامی گاو پس از جداسازی تاج از ریشه در رزین اکریلی مانت گردید. نمونه ها پس از دمینرالیزه شدن به ۴ گروه تحت درمان با خمیر cpp-acp ، خمیر cpp-acpf و دهانشویه فلوراید و کنترل تقسیم شدند . خشونت سطحی نمونه ها پس از درمان در هریک از گروهها محاسبه گردید . اعداد حاصله وارد نرم افزار spss گردیده و تحت آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تکمیلی duncan قرار گرفتند . خشونت سطحی گروه کنترل به طور معنی داری ازسایر گروههای درمانی بیشتر بود . نتایج نشان داد که درمان با هر سه ماده رمینرالیزه کننده باعث کاهش خشونت سطحی می شود.
توصیفگر : مینای دندان
: دمینرالیزاسیون دندان
: رمینرالیزاسیون دندان
: فلوراید
: ویژگی سطحی
شناسه افزوده : ‏ شیرانی‏ فرزانه استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۹۳موجود‭‬
نظرسنجی