رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت آموزشی: نظریه،تحقیق و کاربرد "


شماره مدرک : ۵۳۸۳۰
عنوان و نام پديدآور : مدیریت آموزشی: نظریه،تحقیق و کاربرد/ وین کی‌هوی،سسیل میسکل ؛ ترجمه نادر سلیمانی،محمود صفری،سیدمرتضی نظری.
مشخصات ظاهري : ‮نوزده ،‭۷۶۸‬ص.‬: مصور،جدول. 
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۹۴.‬
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‏‫‭978-600-02-0214-9 :‬‬
فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ ۱۱۴.علوم تربیتی‏‫؛ ۱۹۳۲.‬
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ‏‫عنوان اصلی:‭ Educational administration : theory, research, and practice,9th ed,2012.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه:ص.۶۸۳-۷۳۶. 
: نمایه.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : مدرسه‌ها -- مدیریت و سازماندهی
رده بندی کنگره : ‭LB۲۸۰۵‬‭/ھ۹م۴ ۱۳۹۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ه‍وی‌،‏‫ وی‍ن‌ کی.‬،‏‫ ۱۹۳۸ - م.‬
: Hoy, Wayne K.
نام شخص - (مسئوليت معنوي برابر ) : م‍ی‍س‍ک‍ل‌
: Miskel
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : سلیمانی، نادر،‏‫ ۱۳۴۵ - ‏ ، مترجم
: صفری، محمود، ‏‫۱۳۴۹ -‮‬ ، مترجم
: نظری، سیدمرتضی، ‏‫۱۳۵۲ -‏ ، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۷۵۳۵موجود‭‬
مرکز توسعه۷۵۳۶موجود‭‬
مرکز توسعه۷۵۳۷موجود‭‬
مرکز توسعه۷۵۳۸موجود‭‬
مرکز توسعه۷۵۳۹موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۰۳۰۴۷موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۳۰۴۸موجود‭‬
نظرسنجی