رکورد قبلیرکورد بعدی

" آمارنامه استان اصفهان "


شماره مدرک : ‭۱۴۳۳۷‬
عنوان و نام پديدآور : آمارنامه استان اصفهان/ سازمان برنامه بودجه استان اصفهان
مشخصات ظاهري : ‮ج.‬: مصور، نقشه، جدول، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : [اصفهان]: سازمان برنامه بودجه، ‭۱۳‬-.
يادداشتهاي کلي : آمارنامه تاکنون مربوط به سالهای‭ ۱۳۷۵ ،۱۳۷۲ -۱۳۷۴ ،۱۳۶۵ -۱۳۶۸ ،۱۳۶۱-۱۳۶۳، ۱۳۶۰ ،۱۳۵۷ ،۱۳۵۳ ‬می‌باشد
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : اصفهان (استان)- آمار
: اصفهان- اوضاع اجتماعی- آمار
: اصفهان- اوضاع اقتصادی- آمار
رده بندی کنگره : ‭HA۴۵۷۰/۲‬‭/ی۹‮الف‬۶‬م
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سازمان برنامه بودجه استان اصفهان. معاونت آمار و اطلاعات
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۸۸۶۵۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۳۵۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۳۵۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۴۸۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۷۷۶موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۷۷۷موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۹۵۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۹۵۷موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۹۵۸موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۹۸۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۰۰۰۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۰۰۰۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۰۰۰۸موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۰۱۱۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۱۹۴۴موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۹۰۱۱۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۸۲۳۹۱موجود‭‬
نظرسنجی