خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107888
شماره مدرک : ۱۶۳۲۶ت
شماره راهنما : ‭QW۶۳۰،د۸۵۹ب ،۱۳۹۴‬
سرشناسه : دهقانی، سمیرا
عنوان : عنوان: بررسی آلودگی نمونه های گز به باقی مانده سموم قارچی آفلاتوکسین و ارتباط آن با گواهی های کنترل کیفیت تولیدکنندگان در واحد های سنتی و صنعتی شهرستان اصفهان [پایان نامه]
نویسنده : / سمیرا دهقانی
استاد راهنما : ؛مسعود سامی
استاد مشاور : میرلوحی، مریم ؛ حسن زاده، اکبر
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۴‬
مقطع تحصیلی : بهداشت وایمنی مواد غذایی کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ،۶۰ ص.: جدول، نمودار، عکسCD
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی شماره ۳۹۴۱۱۰ می باشد
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه : گز یکی از شیرینی های معروف و سنتی ایران بوده و جایگاه ویژه ای را در میان تنقلات رایج به خود اختصاص داده است، این مطالعه با هدف بررسی آلودگی نمونه های گز به باقی مانده سموم قارچی آفلاتوکسین و ارتباط آن با گواهی های کنترل کیفیت تولید کنندگان در واحد های سنتی و صنعتی شهر اصفهان صورت گرفته است.روش ها : ابتدا به اتحادیه شیرینی و گز در استان اصفهان مراجعه کرده و پس از اخذ لیست 60 واحد تولیدی گز، 40 نمونه به صورت تصادفی از بین آن ها انتخاب شد . پس از مراجعه به واحد های تولیدی اطلاعات لازم در مورد گواهی های کنترل کیفیت واحد های تولیدی گز از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس40 نمونه گز حاوی مغز پسته 28% و40% از فروشگاه خریداری و میزان آفلاتوکسین کل با استفاده از کیت الایزا تعیین و با استفاده از نرم افزارآماریspss 20 به بررسی ارتباط آن با گواهی های کنترل کیفیت واحد های تولیدی گز ، فصل خرید ، نوع گز از لحاظ آردی و لقمه ای بودن و درصد مغز پسته به کار رفته در شهر اصفهان پرداخته شد یافته ها : مطالعه حاضر نشان داد از 40 نمونه گز آزمایش شده با کیت، 39 نمونه (5/97%) آلودگی قابل تشخیص داشتند . محدوده غلظت ( ng/g 97/13- غیرقابل تشخیص ) و میانگین آلودگی به آفلاتوکسین ( 55/3 ±11/4 ng/g ) محاسبه گردید . میزان آفلاتوکسین کل در تمامی نمونه ها کمتر از حداکثر تعیین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران (ng/g 15) بود اما باتوجه به استاندارد کشورهای اروپایی (ng/g 10) میزان آفلاتوکسین کل در4 نمونه (10% ) بیش از حداکثر میزان تعیین شده بود . میانگین آلودگی در 20 نمونه حاوی 28% مغز پسته ng/g 49/2 ± 53/3 و میانگین آن در20 نمونه حاوی 40% مغز پسته ng/g 4/4 ± 7/4 محاسبه گردید . نتایج نشان داد که میزان آلودگی به آفلاتوکسین کل در گز های 28 و40 درصد تفاوت معنی داری نداشت . بین میزان آلودگی به آفلاتوکسین و فاکتورهای مورد بررسی در این مطالعه شامل : نوع واحد های تولیدی ، مجوزهای بهداشتی ، رتبه بندی فرم های PRPS و آردی و لقمه ای بودن رابطه معنی داری وجود نداشت . درحالی که بین فصل خرید گز ها و میزان آلودگی به آفلاتوکسین ارتباط معنی داری دیده شد (Pvalue< 0/001 ) بطوری که میزان آلودگی در فصل تابستان بیشتر از بهار و در فصل بهار بیشتر از فصول پاییز و زمستان بود .بحث و نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی آفلاتوکسین کل در گزهای مورد آزمایش با توجه به استاندارد ملی ایران ، در محدوده ایمن بوده است . باتوجه به این که ارتباط معنی داری بین گواهی های کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و میزان آلودگی آفلاتوکسین وجود نداشت ، ممکن است در آینده مشکلاتی را متوجه مصرف کنندگان کند . بنابراین لازم است این موضوع در اجرای سیستم های مدیریتی همچون HACCP مد نظر قرار بگیرد.کلید واژه ها : آفلاتوکسین، الایزا، گز، گواهی های کنترل کیفیت، واحد های تولیدی
توصیفگر : آفلاتوکسین
: آلودگی مواد غذایی
: ایمنی مواد غذایی
: Aflatoxins
: Food contamination
: Food Safety
شناسه افزوده : میرلوحی، مریم
: حسن زاده، اکبر
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :