خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108134
شماره مدرک : ۱۶۷۸۱ت
شماره راهنما : ‭WG۱۶۹، ق۴۷۲ب، ۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ قدیری مرقی‏، احسان پديدآور
عنوان : بررسی تاثیرآموزش همتا محور بر میزان اضطراب مراقبین خانوادگی بیماران کاندید عمل جراحی عروق کرونر (CABG) در مرکز درمانی شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۴ [پایان نامه]
نویسنده : / احسان قدیری مرقی
استاد راهنما : جهانگیر مقصودی
استاد مشاور : محسن شهریاری
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش آموزش روانپرستاری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۴/۱۴
صفحه شمار : ی، [۹۹]ص.:جدول، نمودار.+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۴۰۶میباشد.
چکيده : مقدمه: مراقبین خانوادگی بیماران کاندید عمل جراحی عروق کرونر در رابطه با پروسه عمل ، نتیجه و مراقبت¬های آن اضطراب زیادی تجربه می کنند. عدم آگاهی و نداشتن اطلاعات نیز باعث افزایش اضطراب آنها می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیرآموزش همتا محور بر میزان اضطراب مراقبین خانوادگی بیماران کاندید عمل جراحی عروق کرونر انجام شد.روش: در پژوهش حاضر که به صورت کارآزمایی بالینی در بیمارستان چمران اصفهان انجام شد. پس از انتخاب و آماده سازی گروه همتا، تعداد ۵۰ نفر از مراقبین خانوادگی بیماران کاندید جراحی عروق کرونر حائز شرایط ورود به مطالعه به صورت در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار گرفتند. اضطراب مراقبین خانوادگی قبل و بعد از مداخله با پرسشنامه استاندارد اشپیل برگر که دارای روایی و پایایی قابل قبول می باشد اندازه گیری شد. در گروه آزمون افراد در گروه های حداکثر ۶ نفره در دو جلسه، در دو روز متوالی قبل از عمل جراحی توسط گروه همتا آموزش دیدند .یافته¬ها: ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري در میزان اضطراب مرافبین خانوادگی بیماران کاندید عمل جراحی عروق کرونر در ﮔﺮوه کنترل و مداخله ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ (p=۰/۴۶). اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه اضطراب در دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪ (p<۰/۰۰۱) و میزان اضطراب در گروه آزمون کاهش داشت همچنین اختلاف نمره اضطراب مراقبین خانوادگی در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ نسبت به قبل از مداخله ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد (p<۰/۰۰۱) اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري در ﻧﻤﺮه اضطراب ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮوه کنترل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ(p=۰/۲۸).نتیجه گیری: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺘﺎ محور در کاستن اضطراب مراقبین خانوادگی بیماران کاندید عمل جراحی عروق کرونر موثر بوده .لذا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﮔﺮوه ﻫﻤﺘﺎ پس از آمادگی های لازم جهت آموزش مراقبین خانوادگی استفاده ﺷﻮد.واژه های کلیدی: آموزش همتا محور، اضطراب ، مراقبین خانوادگی، عمل جراحی عروق کرونر، ایران
توصیفگر : بای پس عروق کرونر
: عروق کرونر
: اضطراب
: مراقبان خانواده
: Coronary Artey Bypass Graft
: Coronary Vessels
: Anxiety
: Family Caregivers
شناسه افزوده : ‏ مقصودی ‏، جهانگیر استاد راهنما
: ‏ شهریاری‏، محسن استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)