رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط بین الگوی غذایی DASH با خطر تومورهای مغزی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108136
شماره مدرک : ۱۶۳۳۲ت
شماره راهنما : ‭QU۱۴۵،ب۷۳۴ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : بنیسی کهنسال، ساناز
عنوان : بررسی ارتباط بین الگوی غذایی DASH با خطر تومورهای مغزی [پایان نامه]
نویسنده : / ساناز بنیسی کهنسال
استاد راهنما : ؛ احمد اسماعیل زاده
استاد مشاور : ؛ احمد اسماعیل زاده
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۴‬
مقطع تحصیلی : رشته تغذیه جامعه ،کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ،۳۵ ص.: : جدول+ CD
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۴۲۹۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: اطلاعات محدودي در زمينه ارتباط الگوي غذايي DASH با خطر گليوما وجود دارد. اين مطالعه مورد شاهدي مبتني بر بيمارستان با هدف بررسي ارتباط پيروي از الگوي غذايي DASH با خطر گليوما در گروهي از بزرگسالان ايراني انجام گرفت. مواد و روشها: در اين مطالعه 128 بيمار مبتلا به گليوما از بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان و 256 فرد شاهد که از نظر سن و جنس با بيماران همسان سازي شده بودند از ساير بخشهاي بيمارستان لنتخاب شدند. دريافتهاي غذايي افراد با استفاده از يک پرسشنامه تکرر مصرف غذايي معتبر ارزيابي شد. پيروي از الگوي غذايي DASH بر طبق مطالعات پيشين و با در نظر گرفتن غذاهاي سالم و ناسالم ارزيابي و امتيازدهي شد. يافته¬ها: پس از تعديل عوامل مخدوشگر، افرادي که تبعيت بيشتري از الگوي غذايي DASH داشتند، در مقايسه با افرادي که کمترين تبعيت را داشتند، از 74% شانس کمتري براي ابتلا به گليوما برخوردار بودند (نسبت شانس براي بالاترين سهک در مقابل پائين¬ترين سهک: 26/0، 95% فاصله اطمينان 13/0 تا 54/0). تعديل بيشتر براي BMI تاثير معني¬داري بر روي اين ارتباط نداشت (28/0، 13/0 تا 57/0). افرادي که در بالاترين سهک مصرف ميوه¬جات بودند، نسبت به افرادي که در پائين¬ترين سهک بودند از شانس کمتري براي ابتلا به گليوما برخوردار بودند (31/0، 14/0 تا 68/0). ارتباط معکوسي بين مصرف حبوبات و مغزها با خطر گليوما نيز مشاهده شد (23/0، 10/0 تا 53/0). همچنين مصرف گوشت قرمز و فرايند شده (60/2، 16/1 تا 81/5) و نمک (87/2، 30/1 تا 34/6) ارتباط مثبت و معني داري با خطر ابتلا به گليوما داشت. نتيجه¬گيري: پيروي از الگوي غذايي DASH ارتباط معکوسي با خطر ابتلا به گليوما داشت. به¬علاوه برخي از اجزاي اين الگو مثل مصرف ميوه¬جات، حبوبات و مغزها داراي ارتباط معکوس و برخي اجزاي آن مثل گوشتهاي قرمز و فرايند شده و نمک ارتباط مثبتي با شانس ابتلا به گليوما داشتند. انجام مطالعات آينده¬نگر براي تاييد يافته¬هاي ما مورد نياز است. کلمات کليدي: رژيم غذايي، سرطان مغز، DASH، مواد مغذي
توصیفگر : تغذیه
: رفتار تغذیه‌ای
: تومور مغزی
: nutrition
: Feeding Behavior‬
: Brain Tumor
شناسه افزوده : اسماعیل زاده، احمد، استاد راهنما
: اسماعیل زاده، احمد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۷۴موجود‭‬
نظرسنجی