رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان رشد اکسون و بقاء سلولها در شبکیه پس ازهم کشتی سلولهای بنیادی مشتق از چربی انسان با شبکیه رات "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108138
شماره مدرک : ‭ت۱۷۱۹۱‬
شماره راهنما : ‭QU۳۲۵،ن۱۷۲ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ناصری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، لیلا
عنوان : بررسی میزان رشد اکسون و بقاء سلولها در شبکیه پس ازهم کشتی سلولهای بنیادی مشتق از چربی انسان با شبکیه رات [پایان‌نامه]
نویسنده : / لیلا ناصری
استاد راهنما : ؛ حسین صالحی
استاد مشاور : ؛ نوشین امیرپور، حمید بهرامیان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم تشریحی
صفحه شمار : ز، ۴۹ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭۳۹۵۰۶۰ ‬ است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: سلولهای بنیادی مشتق از چربی انسان (hADSCs) جمعیتی از سلولها هستند که از بافت چربی استخراج می‌شوند. hADSCs توانایی تمایز به انواع سلولها را د اشته و می توانند فاکتورهای رشد مختلف را ترشح کنند که بر سلولهای مجاور اثر گذار باشند. مطالعات قبلی تاثیر این سلولها و محیط آنها را بر روی عصب نشان داده‌اند. ازآنجا که تاکنون مطالعه ای در مورد تاثیرhADSCs برروی سلولهای شبکیه انجام نگرفته، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر این سلولها و محیط ترشحی آنها بر بقا و رشد آکسون سلولهای شبکیه در محیط آزمایشگاهی می باشد.روش ها: در این مطالعه پس از دریافت رضایتنامه، سلولهای بنیادی از بافت چربی افراد کاندید جراحی جداسازی، کشت و سپس پاساژ داده شد. شبکیه رات پس از جداسازی، در ظرفهای پوشش داده شده، قرار گرفت و پس از تهیه محیط‌رویی از hADSCs، شبکیه با سلولها و همچنین محیط‌رویی آنها هم‌کشتی داده شد و میزان بقا از طریق روش MTT در روزهای 1،7،14 و رشد آکسون با استفاده از نرم افزار Image Jدر در روز 14در سلولها ی شبکیه بررسی گردید.یافته‌ها: در بررسی میزان بقا، گروه‌های هم‌کشتی شبکیه با hADSCs و محیط ترشحی آنها دارای تفاوت معناداری(P<0.05) نسبت به گروه کنترل در روز 14 نسبت به روزهای 1 و 7 داشتند.همچنین میزان رشد آکسون در سلولهای شبکیه در روز 14 نسبت به گروه کنترل دارای تفاوت معنی داری بود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه مشخص شد که hADSCs و محیط‌رویی آنها می‌توانند باعث افزایش میزان بقا و رشد آکسون در سلولهای شبکیه گردیده و امید است که در آینده بتوان از آنها برای درمان بیماریهای چشم استفاده کرد.
توصیفگر : سلول های بنیادی
: شبکیه
: اکسون ها
: نوروگلیا
: Stem Cells
: Retina
: Axons
: Neuroglia
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صالحی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، حسین، استاد راهنما
: ‏‏‏‏امیرپور‏‏‏‏‏‏، نوشین، استاد مشاور
: ‏‏‏‏بهرامیان‏‏‏‏‏، حمید، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The investigation of coculture effect of human adipose derived stem cell on axonal outgrowth from rat retinal explant
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۰۷موجود‭‬
نظرسنجی