رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مداخله آموزشی تئوری محور بر سطح فعالیت جسمانی زنان مبتلا به سندرم متابولیک "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108169
شماره مدرک : ‭ت۱۶۱۰۰‬
شماره راهنما : ‭WD۲۱۰،پ۹۱۱ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏‏‏‏ پیرزاده ‏‏‏‏ آسیه
عنوان : بررسی تاثیر مداخله آموزشی تئوری محور بر سطح فعالیت جسمانی زنان مبتلا به سندرم متابولیک [پایان نامه]
نویسنده : / آسیه پیرزاده
استاد راهنما : فیروزه مصطفوی، فضل الله غفرانی پور
استاد مشاور : آوات فیضی
محل تحصیل : : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تاریخ دفاع : ۹۴/۳/۷
صفحه شمار : ۱۹۲ص.:مصور، جدول، نمودار +CD
يادداشت : این پایان نامه طرح تحقیقاتی با شماره ۳۹۲۲۸۳ می باشد .
: پرسشنامه دارد.
چکيده : مقدمه : فعالیت بدنی به هرگونه حرکات بدن گفته می شود که توسط انقباض عضلات اسکلتی ایجاد و موجب افزایش مصرف انرژی می شود. فعالیت بدنی میزان مرگ و میر و ابتلا بیماری های قلبی و عروقی، چاقی و دیابت نوع دو را کاهش می دهد و از بیماری های مزمن پیشگیری می کند، آمار نشان می دهد که درصد بالایی از افراد در کشورهای مختلف از جمله زنان فعالیت بدنی کافی ندارند و همین مسئله موجب شده است که زنان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر در معرض بسیاری از بیماریها و مشکلات مرتبط با فقدان یا ناکافی بودن فعالیت بدنی از جمله سندرم متابولیک قرار گیرند . بنابراین مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی تئوری محور بر سطح فعالیت جسمانی زنان مبتلا به سندرم متابولیک انجام گرفت. روش کار: این مطالعه از نوع شبه تجربی می باشد که بر روی 142 زن مبتلا به سندرم متابولیک انجام گرفته است که به تصادف به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار اندازه گیری داده ها شامل 5 بخش (پرسشنامه مراحل تغییر، فرایندهای تغییر، تعادل تصمیم گیری ، خود کارآمدی و پرسشنامه استاندارد اندازه گیری فعالیت بدنی بود. مداخله آموزشی بر اساس الگوی فرانظریه ای و آموزش فعالیت بدنی در گروه مداخله انجام گرفت. داده ها و همچنین فشار خون، شاخص توده بدنی ، چاقی شکمی ، HDL و تری گلیسرید در سه زمان (قبل از مداخله، سه و شش ماه پس از مداخله) جمع آوری گردید . در نهایت داده ها توسط نرم افزار SPSS(16) و آزمون های آنالیز واریانس، تی تست ، فریدمن و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد. سطع معناداری 05/0 نیز در نظر گرفته شد.نتایج : بعد از مداخله سطح فعالیت بدنی در گروه مداخله افزایش داشت و افراد در طی مراحل تغییر پیشرفت داشتند در حالی که در گروه کنترل پسرفت دیده شد. در کلیه سازه های الگوی فرانظریه ای نیز در گروه مداخله در طی زمان افزایش معناداری دیده شد اما تغییرات در منافع و موانع درک شده در گروه کنترل از نظر آماری معنادار نبود. چاقی شکمی ، تری گلسیرید و فشار خون سیستول و دیاستول در گروه مداخله کاهش در طی زمان پیگیری کاهش و میزان HDL افزایش داشت. در حالی که در گروه کنترل تری گلیسرید افزایش و HDL در طی زمان کاهش داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای در زنان مبتلا به سندرم متابولیک می تواند سبب ارتقاء فعالیت بدنی و هم چنین بهبود شاخص های مرتبط به سندرم متابولیک شود. البته پیشنهاد می گردد مطالعه ای در مدت زمان بیشتر جهت بررسی تداوم انجام فعالیت بدنی در بیماران انجام گیرد.
توصیفگر : بیمایهای سوخت و ساز
: آموزش بهداشت
: زنان
: فعالیت بدنی
: Metabolic Diseases
: Health Education
: Women
: Physical Activity
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏ مصطفوی‏‏‏‏‏ فیروزه استاد راهنما
: غفرانی پور‏ فضل الله استاد راهنما
: فیضی ‏ آوات استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۳۵۶موجود‭‬
نظرسنجی