رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر پیاسکلیدین در روند القای کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در داربست کامپوزیتی کوپلیمر گلایکولید/هیالورونیک اسید "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108179
شماره مدرک : ‭ت۱۷۲۰۴‬
شماره راهنما : ‭QS۵۲۵،ش۴۶۹ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شریفیان دستجردی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، زین العابدین
عنوان : بررسی تاثیر پیاسکلیدین در روند القای کندروژنز در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی در داربست کامپوزیتی کوپلیمر گلایکولید/هیالورونیک اسید [پایان‌نامه]
نویسنده : / زین العابدین شریفیان دستجردی
استاد راهنما : ؛ بتول هاشمی بنی، محمد مردانی
استاد مشاور : ؛ علی والیانی، حمید بهرامیان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : علوم تشریحی
صفحه شمار : ط، ۱۵۱ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭۳۹۴۲۴۷‬ است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه:. از عوامل مهم در مهندسی بافت غضروف استفاده از فاکتور های رشد مناسب می باشد، TGFβ3 از فاکتورهای رشد اصلی در روند القای کندروژنیک محسوب می شود ولی به علت قیمت بالا؛ نیمه ی عمر پایین در محیط کشت ، القای آپوپتوز و هایپرتروفی کارایی لازم و بهینه را ندارد لذا این مطالعه بر آن است که با استفاده از عصاره ی گیاهی آووکادو سویا که دارای تاثیرات آنابولیک بر روی سلول های غضروفی و محافظ غضروفی است به بررسی خاصیت کندروژنیک آن بپردازد.مواد و روش ها: داربست کو پلیمر پلی لاکتید گلایکولید/هیالورونیک اسید به روش ریخته گری حلال/شستشوی پیش ساز ساخته شد و بوسیله ی میکروسکوپ الکترونی ،طیف سنجی مادون قرمز ،پراش اشعه ی ,X زاویه تماسی ،استحکام مکانیکی و زیست تخریب پذیری مورد بررسی قرار گرفت. سلول های بنیادی از بافت چربی استحصال شد و پس از کشت و در پاساژ سوم و در چهار گروه (کنترل، TGFβ3 ، +TGFβ3آووکادو/سویا،آووکادو سویا) جهت تمایز کندروژنیک بر روی داربست کامپوزیتی کو پلیمر پلی لاکتید گلایکولید /هیالورونیک اسید منتقل گردید. نمونه ها پس از 14 روز از لحاظ بقای سلولی با روش MTT ،بررسی بیان ژن های مرتبط باکندروژنز(کلاژن نوع II و SOX9 و اگرکان) و مارکر هایپرتروفیک( کلاژن نوع X)با تکنیک Real-time PCR و نیز تولید پروتئین کلاژن نوع II وX با روشWestern blot مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.نتایج: نتایج طیف سنجی مادون قرمز موید تشکیل داربست کامپوزیتی بود ، نتایج پراش اشعه ی X نشان دهنده عدم تغییر فاز داربست در اثر اضافه کردن هیالورونیک اسید بود،علاوه براین نتایج نشان داد افزودن هیالورونیک اسید به کوپلیمر لاکتید گلایکولید اسید باعث افزایش تخلخل داربست و کاهش اندازه ی منافذ در آن می گردد، همچنین نتایج MTT نشان داد به طور معنی داری خصوصیات زیستی سلول ها در داربست کامپوزیتی افزایش می یابد و از 58 درصد سلول زنده در داربستPLGA به 83 درصد سلول زنده در داربستPLGA/HA می رسد، علاوه بر این آب دوستی داربست با افزودن هیالورونیک اسید به کوپلیمر لاکتید گلایکولید اسید نیز به طور معنی داری بیشتر گردید(°143=PLGA) و (°5/84=PLGA/HA). میزان زیستایی و تکثیر سلولها در گروه حاوی عصاره ی آووکادو/سویا 72 درصدبود که در مقایسه با گروه TGFβ3 که میزان بقای سلولها 38 درصد بود به طور معنی داری بقای سلولی بیشتری را از خود نشان داد(P<0.05). عصاره ی آووکادو/سویا باعث افزایش معنی دار در بیان ژن های مرتبط با کندروژنزدر مقایسه با گروه کنترل گردید (P<0.05)، به نحوی که کلاژن نوعII و SOX9 ؛4 برابر و ژن اگرکان6 برابر نسبت به گروه کنترل افزایش بیان داشت. در عین حال مارکر هایپرتروفیک نیز در گروه آووکادو/سویا مقایسه با گروه TGFβ3به میزان 6/5 برابر کمتر بیان گردید (P≥0.05). علاوه بر این استفاده ی همزمان از آووکادو/سویا و TGFβ3 به طور معنی داری باعث بهبود کندروژنز نسبت به سایر گروه ها می گردد،به طوریکه بیان ژن کلاژن نوع II و اگرکان 21 برابر و SOX9 ،6/14 برابر افزایش بیان داشتند، همچنین نتایج بررسی تولید پروتئین کلاژن نوع II نشان از افزایش معنی دار تولید این پروتئین در گروه حاوی عصاره ی آووکادو/ سویا +TGFβ3 در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر بود به نحوی که در گروه آووکادو/سویا به میزان 5/16 درصد ، در گروه TGFβ3 31 درصد و در گروه آووکادو/سویای غیر صابونی+TGFβ3 58 درصد نسبت به گروه کنترل افزایش تولید دارد. علاوه بر این تولید پروتئین کلاژن نوع X نیز در گروه آووکادو/سویا مقایسه با فاکتور رشد TGFβ3 به طور معنی داری کمتر تولید شده بود ؛به نحوی که در گروه حاوی آووکادو/سویا 15 درصد و در گروه حاوی TGFβ375 درصد نسبت به گروه کنترل افزایش بیان دیده می شود(P<0.05).نتیجه گیری : عصاره ی آووکادو/سویا در روند القای کندروژنز در سلول های بنیادی در داربست کامپوزیتی کوپلیمر لاکتید گلایکولید/ هیالورونیک اسید با تاثیرگذاری در کاهش فاکتور هایپرتروفیک در مقایسه با فاکتور رشد TGFβ3 و افزایش مارکرهای اصلی و اختصاصی غضروف شفاف به همراه TGFβ3به عنوان یک عامل القا کننده ی مناسب با ماهیت ترکیبات طبیعی محسوب می گردد.
توصیفگر : مهندسی بافت فاکتور رشد متغیر بتا Transforming Growth Factor bet
: بافت ها
: غضروف مفصلی
: نمایش ژن
: سلول های بنیادی
: عصاره گیاهان
: Tissue Engineering
: Tissues
: Cartilage, Articular
: Gene Expression
: Stem Cells
: Plant Extracts
: Chondrogenesis
: Hyaluronic Acid
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاشمی بنی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بتول، استاد راهنما
: ‏مردانی‏‏، محمد، استاد راهنما
: والیانی‏، علی، استاد مشاور
: بهرامیان‏، حمید، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Investigation of the Effect of Piascledine on Chondrogenesis in the Human Adipose Derived Stem Cells on Poly(lactide-co-glycolide acid)/ Hyaluronic acid Composite Scaffold
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۲۰موجود‭‬
نظرسنجی