خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108195
شماره مدرک : ۱۶۷۸۵ت
شماره راهنما : ‭WQ۲۰۰، م۳۵۲و، ۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ محمدی ‏، فاطمه پديدآور
عنوان : واکاوی وضعیت دریافت خدمات سلامت باروری در زنان مجرد،، طراحی, اجرا و ارزیابی یک برنامه ارتقا سلامت [پایان نامه]
نویسنده : / فاطمه محمدی
استاد راهنما : شهناز کهن
استاد مشاور : فیروزه مصطفوی، علی غلامی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : بهداشت باروری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۴/۱۹
صفحه شمار : ی.[۲۳۳]ص.:مصور،جدول،نمودار.+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره۳۹۲۴۷۸میباشد.
چکيده : چکیده:مقدمه: تغییرات دموگرافیک و سبک زندگی در کشور ایران منجر به افزایش آمار تجرد زنان و ایجاد مطالبات جدیدی در زمینه سلامت باروری شده است. درحالیکه این زنان جزء جمعیت هدف تعریف شده برای خدمات سلامت باروری نیستند و مطالعات هم نشان می دهد بافت فرهنگی- اجتماعی نقش کلیدی در چگونگی رفتار مجردین در استفاده از خدمات سلامت باروری ایفا می کند. لذا این مطالعه به منظور واکاوی وضعیت دریافت خدمات سلامت باروری، عوامل موثر در استفاده از خدمات و ارائه برنامه ارتقا سلامت متناسب با فرهنگ انجام شد.روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه تركيبی انجام شده است. در مرحله اول نياز ها و عوامل تسهيل كننده و ممانعت كننده استفاده از خدمات سلامت باروری در زنان مجرد با روش كيفي تبیین شد. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و اطلاعات با کمک32 مصاحبه نیمه ساختار یافته با 21 زن مجرد، 7 ماما (2 مامای مطب دار و 5 نفر از پرسنل مراکز دولتی)، 2 پزشک متخصص زنان و زایمان و 2 مادر، جمع آوری شدو با روش تحلیل محتوای مرسوم تحلیل شد.در مرحله دوم، اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی حاصل از مرحله اول مطالعه از نظر زمان بری، هزینه بری و سهولت اجرا در ماتریکس انتخاب، منجر به طراحی برنامه ارتقا سواد سلامت باروری مجردین شد. این برنامه پس از بررسی واعمال نظرات اعضای دلفی، تعدیل و نهایی شد.مرحله کمی تحقیق، یک مطالعه نیمه تجربی است. در این مطالعه تاثیر یک برنامه آموزشی مبتنی بر سواد سلامت باروری بر سواد سلامت باروی و استفاده از خدمات سلامت در دختران مجرد بررسی شده است. جمعیت مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان بودند که با نمونه گیری آسان به مطالعه وارد شدند. حجم نمونه برای گروه کنترل و مداخله 64 نفر (32 نفر در هر گروه) بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه معیار سواد سلامت باروری زنان بود. داده ها با کمک پرسشنامه، قبل و بعد از مداخله، جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرارگرفت.نتایج: در مطالعه کیفی خدمات بهداشت باروری مورد نیاز زنان مجرد از دیدگاه مشارکت کنندگان در سه طبقه اصلی خدمات درمانی، خدمات پیشگیری وارتقا سواد سلامت باروری ظهور یافت.عوامل تسهیل کننده دریافت خدمات سلامت باروری در زنان مجرد نیز شامل چهار طبقه اصلی نگرش و عملکرد صحیح خانواده در قبال سلامت باروری دختران، وجود شرایط استفاده غیر رسمی از خدمات، وجود استقلال فردی و ویژگیهای مطلوب خدمات بود. موانع و عوامل بازدارنده دریافت خدمات سلامت باروری در زنان مجرد نیز به صورت طبقات اصلی انگ مراجعه مجردین برای دریافت خدمات سلامت باروری، عوامل فرهنگی-اجتماعی مرتبط با سلامت باروری، عوامل فرهنگی مرتبط با تجرد و ویژگیهای نامطلوب خدمات ظهور یافت و راهکارهای پیشنهادی زنان مجرد و ارائه دهندگان خدمات بهداشت باروری جهت بهبود دسترسی زنان مجرد به خدمات در سه طبقه اصلی بهبود نگرش و عملکرد بخش سلامت، ارتقا آگاهی دختران و خانواده ها و برنامه های انگ زدایی در سطح اجتماع قرارگرفت.در مطالعه دلفی،راهکارهای ارائه آموزشهای گروهی به مجردین ، مبتنی بر سواد سلامت باروری، در مراکز آموزش عالی و خانه های فرهنگ وارائه مشاوره و خدمات سلامت باروری به مجردین در مراکز بهداشت تحت پوشش برنامه، از نظر قابلیت اجرایی(در قالب پایان نامه) بیشترین امتیاز را کسب کردند. بر همین اساس برنامه عملیاتی ارتقا سلامت باروری مجردین با مداخلات اجرای برنامه آموزش سواد سلامت و ارائه خدمات بر اساس نیاز و منطبق با حساسیتهای مجردین طراحی و پس از بررسی واعمال نظرات اعضای دلفی، تعدیل و نهایی شد.نتایج اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر سواد سلامت باروری و مقایسه آن در گروه کنترل و مداخله نشان داد که ارائه آموزش گروهی، پرسش و پاسخ و ارائه مطالب آموزشی باعث افزایش نمره کل سواد سلامت باروری در گروه مداخله شد، در حالی که تغییر معناداری در نمره سواد سلامت باروری در گروه کنترل وجود نداشت. بعلاوه تفاوت میانگین نمره سواد سلامت باروری پس از انجام مداخله بین دو گروه مداخله و کنترل معنا دار بود.همچنین افزایش نمره سواد سلامت باروری در گروه مداخله با افزایش دفعات استفاده از خدمات همراه بود. این نتیجه در گروه کنترل مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در زمینه فرهنگی ایران، سلامت باروری و تجرد زنان دو حوزه ی حساس هستند. بر این اساس در فرهنگهایی که تجرد دختران با شرایط خاصی همراه است، باید در کنار توسعه خدمات سلامت باروری متناسب با فرهنگ، بستر سازی فرهنگی- اجتماعی برای تسهیل استفاده مجردین از خدمات نیز صورت بگیرد. ارائه آموزشهای گروهی از طریق رسانه های مختلف یکی از روشهای پیشنهادی برای بستر سازی فرهنگی و ارتقا سواد سلامت باروری در جامعه است.کلیدواژه: سلامت باروری، خدمات سلامت، زنان مجرد، فرهنگ، تحقیق ترکیبی، سواد سلامت، استفاده از خدمات
توصیفگر : باروری
: خدمات بهداشتی زنان
: خدمات بهداشتی پیشگیری
: زنان
: ترویج بهداشت
: Fertility
: Womens Health Service
: Preventive Health Service
: Womens
: Health Promotion
شناسه افزوده : ‏ کهن‏، شهناز استاد راهنما
: ‏ مصطفوی‏، فیروزه استاد مشاور
: ‏ غلامی‏، علی استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :