رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین گونه های کاندیدای جداشده ازکاندیدمی با استفاده ازتکنیک PCR و توالی یابی ناحیه ITS1-5.8S-ITS2 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108249
شماره مدرک : ‭ت۱۷۲۱۴‬
شماره راهنما : ‭WC۴۷۰،ف۲۴۳ت،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏فتحی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نعیمه
عنوان : تعیین گونه های کاندیدای جداشده ازکاندیدمی با استفاده ازتکنیک PCR و توالی یابی ناحیه ITS1-5.8S-ITS2 [پایان‌نامه]
نویسنده : / نعیمه فتحی
استاد راهنما : ؛ رسول محمدی
استاد مشاور : ؛ محمدامین طباطبایی فر
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : قارچ شناسی پزشکی
صفحه شمار : ز، ۵۱ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره : ۳۹۴۳۱۰ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه:کاندیدیازیس یکی از شایع ترین عفونت های قارچی ایجاد شده توسط گونه های جنس کاندیدا می باشد و اشکال بالینی مختلفی را ایجاد می کند. فاکتور های مستعد کننده بیماری شامل مصرف آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی و استفاده از وسایل تنفسی مکانیکی وکاتترهای درون عروقی می باشد. در حال حاضر مرگ و میر ناشی از کاندیدمی(ورود کاندیدا به خون) رو به افزایش است. از آنجا که گونه های کاندیدا متنوع بوده و مقاومت های کاندیداها به داروهای ضد قارچی به ویژه داروهای آزولی افزایش چشمگیری داشته، لذا شناسایی صحیح و دقیق گونه ها امری ضروری است و تضمین کننده درمان سریع و مناسب می باشد. در مطالعه حاضر تعیین توالی ناحیه ITS1-5.8S-ITS2 از rDNA مورد توجه قرار گرفته است. با مطالعه اختلاف توالی ناحیه ITS1-5.8S-ITS2 در گونه های مختلف کاندیدا، تشخیص دقیق گونه های کاندیدا امکان پذیر خواهد بود.مواد و روش ها: این مطالعه بر روی بیماران مشکوک به کاندیدمی بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های امام خمینی، بقیه الله (عج)، حضرت رسول(ص) ، امام حسین (ع) و شریعتی تهران انجام گرفت. از بین 204 نمونه جدا شده دارای کشت خون مثبت، 22 نمونه از نظر وجود مخمر کاندیدا مثبت تشخیص داده شد و به روش فنوتایپیک و مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. شرایط ورود به مطالعه افراد دارای کشت خون مثبت از نظر کاندیدا تعیین گردید و افرادی که کشت خون مثبت از نظر عوامل غیر قارچی بودند از مطالعه حذف شدند. آنالیز داده ها توسط نرم افزارهای بیوانفورماتیک انجام شد و درخت فیلوژنیک ترسیم گردید.یافته ها: با انجام تست های لوله زایا، بررسی تولید کلامیدوسپور و کشت نمونه ها بر روی محیط کروم آگار کاندیدا، درصد گونه های شناسایی شده : کاندیدا پاراپسیلوزیس (4/45 %)، کاندیدا آلبیکنس (8/31 %) و کاندیدا گلابراتا (7/22 %) و با استفاده از تعیین توالی درصد گونه های شناسایی شده به صورت: کاندیدا پاراپسیلوزیس(36.3%)، کاندیدا آلبیکنس (31.8%)، کاندیدا گلابراتا(22.7%) و کاندیدا اورتوپسیلوزیس(9.09%)گزارش گردید.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر براساس نتایج بدست آمده از روش های فنوتایپیک و مولکولی(تعیین توالی گونه های کاندیدا) گونه های غالب شناسایی شده به ترتیب کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیدا آلبیکنس بودند. با آنالیز سکانس گونه ها، گونه کاندیدا اورتوپسیلوزیس نیز شناسایی گردید که با استفاده از روش های فنوتایپیک قابل شناسایی نبود، لذا روش تعیین توالی دقیق ترین روش شناسایی گونه ها می باشد. با توجه به اهمیت بیماری کاندیدمی، شناسایی صحیح و دقیق گونه ها امری ضروری است و تضمین کننده درمان سریع و مناسب می باشد.
توصیفگر : کاندیدیاز
: کاندیدا آلبیکانس
: واکنش زنجیره ای پلیمراز
: دی ان ا
: آر ان ا
: Candidiasis
: Candida Albicans
: Polymerase Chain Reaction
: DNA
: RNA
: Candidemia
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏محمدی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، رسول، استاد راهنما
: ‏طباطبایی فر‏‏، محمدامین، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Sequence-identification of Candida species isolated from candidemia
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۲۸موجود‭‬
نظرسنجی