خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108271
شماره مدرک : ۱۶۷۹۱ت
شماره راهنما : ‭WB۱۰۰، خ۴۳۱ب، ۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ خراسانی باغینی ‏، فهیمه پديدآور
عنوان : بررسی عوامل مرتبط باگزارش دهی خطاهای پزشکی در ماماها و دانشجویان مامایی دانشگاه های آزاد و علوم پزشکی اصفهان درسال ۱۳۹۴ [پایان نامه]
نویسنده : / فهیمه خراسانی باغینی
استاد راهنما : مرجان بیگی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مامایی گرایش پزشکی قانونی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۷/۲۷
صفحه شمار : ی. [۱۰۴]ص.:جدول.+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۲۷۱میباشد.
چکيده : مقدمه: در سال های اخیر نظام ارزشیابی و اعتبار بخشی در مراکز درمانی مجددا تاکید ویژه ای بر گزارش دهی قصور و به اشتراک گذاری خطاها و یا درس های آموخته شده از خطاها نموده است و این امر را جزء لاینفک فعالیت های درمانی قرار داده، لذا به نظر می رسد که شناسایی فرهنگ گزارش دهی خطاها نه تنها برای پرسنل مامایی بلکه برای دانشجویان در حال تحصیل نیز به منظور امکان به حداقل رسیدن خطاها الزامی باشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با گزارش دهی خطاهای پزشکی در ماماها و دانشجویان مامایی دانشگاه های آزاد و علوم پزشکی استان اصفهان درسال 1394 در نظر گرفته شد.روش کار: این پژوهش به صورت توصیفی - همبستگی بود و در بین کلیه ماماهای شاغل در بخش مامایی و لیبر بیمارستان های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و دانشجويان مامايي در عرصه دانشگاه های آزاد و علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده¬ها شامل چک لیست رخداد خطاها و پرسشسنامه های محقق ساخته آگاهی و نگرش نسبت به گزارش دهی خطاها بوده است. روايي و پايایی اين ابزارها از طريق اعتبار محتوا و ضريب آلفاي كرونباخ تعيين،‌ و نتايج حاصله با استفاده از آزمونهاي آماري توصیفی و استنباطی (آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن وt مستقل) و نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد بررسي قرار گرفت. یافته ها : نتایج حاصل حاکی از آن است که گزارش دهی خطا ها در پرسنل مامایی 1/79 درصد و بیشترین خطای انجام شده مربوط به فرایند آزمایشات بیمار بود و گزارش دهی خطاها در دانشجويان 90 درصد و بیشترین خطای انجام شده در فرآيند هاي زايماني بوده است. همچنین در این پژوهش، میانگین نمره آگاهی ماماها نسبت به گزارش دهی خطاهای پزشکی1/79 و میانگین نمره آگاهی دانشجويان 3/45 گزارش شد. میانگین نمره نگرش نسبت به گزارش¬دهی خطاهای پزشکی در ماماها نیز4/70 و در دانشجويان 8/64 بوده است. مطالعه حاضر همچنین نشان داد كه در پرسنل مامایی بین نمره آگاهی و نگرش نسبت به گزارش دهي خطاهاي پزشكي رابطه مستقیم وجود داشت (001/0> p) در حالیکه بین نمره آگاهی و نگرش دانشجویان مامایی نسبت به گزارش دهی خطاهای پزشکی رابطه معنادار وجود نداشت (31/0 p= ).بحث : فرآیند گزارش دهی خطاها می تواند با به حداقل رساندن امکان وقوع مشابه خطا، پرسنل و دانشجویان مامایی این اولین ارائه دهندگان خدمت به گروه های آسیب پذیر مادران و کودکان را، آگاهانه و مسئولانه هدایت نماید. لذا بر اساس نتايج اين تحقيق مبنی بر آگاهی و نگرش مناسب در پرسنل و دانشجویان مامایی و همچنین اقدام به گزارش دهی خطاها توسط ایشان، بر نقش مسئولین بیبمارستانی به منظور تقویت کمیته های خطا و خطر و تحلیل مناسب خطاها تاکید می شود تا بهترین استراتژی ها و راهکارهای مداخلاتی به منظور پیشگیری از وقوع مشابه به عمل آید. كليد واژه ها : گزارش دهی، خطای پزشکی، دانشجویان مامایی، ماما، آگاهي، نگرش
توصیفگر : خطاهای پزشکی
: خطاهای تشخیص
: مامایی
: Medical Errors
: Diagnostic Errors
: Midwifery
شناسه افزوده : ‏ بیگی‏، مرجان استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :