رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی شیوع آلودگی به گونه های کریپتوسپوریدیوم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و مقایسه با گروه کنترل در شهر اصفهان در سال 1394 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108296
شماره مدرک : ‭ت۱۷۲۲۵‬
شماره راهنما : ‭WC۷۳۰،‮الف‬۵۷۷ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اصلانی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ندا
عنوان : بررسی شیوع آلودگی به گونه های کریپتوسپوریدیوم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و مقایسه با گروه کنترل در شهر اصفهان در سال 1394 [پایان‌نامه]
نویسنده : / ندا اصلاني
استاد راهنما : ؛ نادر پسته چيان، حسينعلي يوسفي
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۱۳ص.: جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره : ۳۹۲۴۱۲ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: هدف از انجام این مطالعه تعیین توزیع فراوانی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و مقایسه آن با گروه کنترل می باشد. روشها: طی یک مطالعه مورد شاهدی، که در سال 1394، در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان انجام گرفت، 50 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروز و 50 فرد سالم انتخاب گردیده و شیوع انگل کریپتوسپوریدیوم در آنها با استفاده از روش های مستقیم و تغلیظ مورد بررسی و مقایسه گردید. یافته ها: از 100 نمونه تحت آزمایش، تنها سه نمونه (3%) از نظر کریپتوسپوریدیوم مثبت بود که 1 مورد آن از گروه کنترل و دو مورد از گروه بیمار بود(2% در مقابل 4%) ولی شیوع کریپتوسپوریدیوم در دو گروه بیمار و شاهد اختلاف معنی دار نداشت(p=0.56). شیوع کریپتوسپوریدیوم همچنن بر حسب سن و جنس و شغل ، اختلاف معنی دار نداشت ولی بر حسب محل سکونت و نگه داری دام در منزل اختلاف معنا دار داشت، بطوری که هر 3 مورد مثبت انگل کریپتوسپوریدیوم در بیمارانی مشاهده شد که در روستا سکونت داشته و در منزل، حیوان نگه داری می کردند (P<0.001). بحث: در این مطالعه شیوع انگل کریپتوسپوریدیوم بر حسب محل سکونت و تماس با دام اختلاف معنی دار داشت.
توصیفگر : کریپتوسپوریدیوز
: کریپتوسپوریدیوم
: ام اس
: بیماریهای انگلی
: Cryptosporidiosis
: Cryptosporidium‬
: Multiple Sclerosis
: ‭Parasitic Diseases‬
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پسته چیان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نادر، استاد راهنما
: یوسفی‏، حسینعلی، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Prevalence of Cryptosporidium infection in patients with multiple sclerosis in compared to control group in Isfahan city in 2015
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۳۳موجود‭‬
نظرسنجی