خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108311
شماره مدرک : ۱۶۳۴۰ت
شماره راهنما : ‭WA۷۰۱،ک۶۸۱ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : کمالی، عباس
عنوان : بررسی توزیع فراوانی میزان باقی مانده آنتی بیوتیک تتراسایکلین در دو بخش سفیده و زرده تخم مرغ [پایان نامه]
نویسنده : / عباس کمالی
استاد راهنما : ؛مریم میرلوحی
استاد مشاور : ؛اعتباری، محمود
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ،۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی،کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‭.ص۵۵،VII‬: جدول، نمودار، عکسCD
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۳۸۸۴‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در سال های اخیر شواهد متعددی از مصرف گسترده آنتی بیوتیک های گروه تتراسایکلین در پرورش طیور مشاهده شده است و در مواردی باقی مانده این آنتی بیوتیک ها از حدود مجاز تعیین شده فراتر رفته اند. مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی باقی مانده آنتی بیوتیک تتراسایکلین در نمونه های تخم مرغ عرضه شده در شهر اصفهان و بررسی سمیت ژنتیکی آنها بر اثر فراوری حرارتی صورت گرفت . مواد و روش ها : چهل نمونه تخم مرغ صنعتی با نام های تجاری مختلف و 6 نمونه تخم مرغ بومی که به صورت تصادفی از سطح شهر اصفهان نمونه گیری شد. جهت اندازه گیری باقی مانده آنتی بیوتیک با رعایت نسبت وزن اولیه، سفیده و زرده هر تخم مرغ باهم مخلوط شد و یک گرم از نمونه مخلوط شده همگن جهت اندازه گیری باقی مانده تتراسایکلین مورد استفاده قرار گرفت. پس از اندازه¬ گیری اولیه، برحسب نتایج بدست آمده نمونه¬هایی که بالاترین غلظت تتراسایکلین را در محتویات مخلوط خود نشان دادند انتخاب شدند و زرده و سفیده¬های آن¬ها که در فریزر 70- درجه سانتی گراد منجمد شده بودند از نظر غلظت تتراسایکلین به طور جداگانه مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه ها از لحاظ باقی مانده تتراسایکلین با استفاده از روش کیت اختصاصی الایزا بررسی شدند. سپس داده ها با استفاده از آزمون های آماری Tمستقل و Tجفتی تحلیل شدند. در مرحله بعد خاصیت سمیت ژنتیکی (ژنوتوکسیسیتی) زرده نمونه ی که بالاترین بار الودگی را داشت به صورت آب پز و خام توسط روش کامت اندازه گیری شد. سپس داده های حاصل از این مرحله که شامل طول دنباله ایجاد شده ((comet length ، درصد DAN در دنباله (%DNA in Tail ) و حاصل ضرب طول دنباله در درصد DNA در سر ((Tail moment بودند، توسط نرم افزار کامت اسکور مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفتند. یافته ها : این مطالعه نشان داد که محدوده میزان باقی مانده تتراسایکلین در نمونه های تخم مرغ بین ppb 5/0 تا ppb 7/9با میانگینppb 1/3 بود. این مقدار در مقایسه با حداکثر مجاز باقی مانده (MRL) تتراسایکلین در تخم مرغ (200ppb) که توسط کمیته اروپا (EC) تعیین شده است نشان دهنده مقدار مجاز باقی مانده آنتی بیوتیک در نمونه های تخم مرغ بود. میانگین باقی مانده تتراسایکلین در زرده و سفیده آن ها به ترتیب 53/3 و 73/2 ppb تشخیص داده شد. در مرحله بعدی مطالعه مشخص شد خاصیت ژنوتوکسیستی در نمونه ها ی آب پز شده نسبت به خام افزایش پیدا می کند. نتیجه گیری : یافته های حاصل از این بررسی موید مثبت بودن کلیه نمونه ها از لحاظ باقی مانده آنتی بیوتیک بود همچنین بررسی جداگانه زرده و سفیده نمونه ها نشان دهنده بالاتر بودن باقی مانده دارو در زرده نسبت به سفیده بود. ولی از انجا که مقدار باقی مانده از حداکثر مجاز تعیین شده برای تتراسایکلین پایین تر بود، این مورد حاکی از ایمن بودن تخم مرغ های عرضه شده در سطح شهر اصفهان از لحاظ باقی مانده آنتی بیوتیک تتراسایکلین می باشد. با وجود بالاتر بودن بار آلودگی در زرده نسبت به سفیده، از آنجا که میزان آلودگی از حداکثر مجاز بسیار پایین تر است، هیچگونه خطری کودکانی را که توصیه به مصرف زرده تخم مرغ می شوند تحدید نمی کند. در مرحله بعدی مطالعه با توجه به افزایش خاصیت سمیت ژنتیکی در نمونه های حرارت دیده می توان به قابلیت فرایند حرارتی در ایجاد اپیمرهای سرطان زای تتراسایکلین در نمونه های مورد بررسی اشاره کرد. که البته این مطالعه می تواند مقدمه ی بر انجام سایر مطالعات در زمینه تاثیر فرایند حرارتی در ایجاد خاصیت سمیت ژنتیکی در سایر مواد غذایی باشد. کلمات کلیدی: تخم مرغ، سفیده، زرده، الایزا، تتراسایکلین، حرارت، سمیت ژنتیکی
توصیفگر : آلودگی مواد غذایی
: تخم مرغ
: مفاومت میکروبی دارو
: آنتی بیوتیک
: تتراسیکلین
: Food Contamination‬
: egg
: Drug Resistance, Microbial‬
: Antibiotics‏
: Tetracycline‬
شناسه افزوده : میرلوحی، مریم؛ استاد راهنما
: اعتباری، محمود؛ استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :