رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر آروماتراپی با اسانس کاسنی بر کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108316
شماره مدرک : ‭ت۱۷۲۲۹‬
شماره راهنما : ‭WJ۳۷۸،م۳۲۵ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏محسنی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، کیوان
عنوان : بررسی اثر آروماتراپی با اسانس کاسنی بر کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز [پایان‌نامه]
نویسنده : / کیوان محسنی
استاد راهنما : ؛ عبدالامیر عطاپور، غلامرضا اصغری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۱۴ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره : ۲۹۵۰۳۷ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه و هدف:بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در مراحل انتهایی برای حفظ سلامت خود تحت درمان با دیالیز قرار می گیرند.باتوجه به افزایش شیوع بیماری کلیوی مرحله انتهایی(ESRD) و مزمن بودن فرآیند دیالیز،شرایط سختی به بیمار وارد می شود و عوارض مربوط به بیماری زمینه ای و ادامه روند دیالیز در بیمار مشکلات جسمی و روانی بسیاری را ایجاد می نماید که سبب کاهش سطح کیفیت زندگی در این دسته از بیماران می گردند.به همین دلیل تلاش در جهت افزایش سطح کیفیت زندگی این بیماران حائز اهمیت می باشد.هدف از این مطالعه بررسی اثر آروماتراپی(رایحه درمانی)با اسانس کاسنی بر بهبود سطح کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی می باشد.مواد و روش ها:در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی(Trial Clinical Interventional)بوده،80 نفر از بیماران تحت همودیالیز در دو گروه 40 نفره(گروه مورد مداخله و گروه شاهد)تحت بررسی قرار گرفتند.به گروه تحت مداخله دستمال های مرطوب معطر با اسانس کاسنی داده شد و از آنها خواسته شد که به مدت چهار هفته هر روز دست و صورت خود را روزانه حداقل سه مرتبه و هر بار به مدت پنج دقیقه با این دستمالها تمیز نمایند؛به گروه شاهد نیز دستمال های مرطوب بدون اسانس داده شد و از آنها نیز خواسته شد که عیناً همین عمل را تکرار نمایند.سطح کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه2V36SFدر ابتدا و انتهای مطالعه تعیین شد بین دو گروه مقایسه گردید.نتایج:سطح سلامت عمومی(health GeneraI)در بیماران گروه مورد مداخله به طور معناداری بهتر از گروه شاهد بود و میانگین کیفیت زندگی در بیماران گروه مورد مداخله بهتر از گروه شاهد اندازه گیری شد.بحث و نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که آروماتراپی(رایحه درمانی)با اسانس کاسنی،میانگین کیفیت زندگی را در بیماران همودیالیزی افزایش می دهد؛هر چند این افزایش سطح کیفیت زندگی،به اندازه ای چشمگیر نبود که بتوان با قطعیت آن را در بیماران همودیالیزی توصیه کرد و ضمناً با توجه به اینکه سطح کیفیت زندگی و تغییر آن در این بیماران تحت تأثیر عوامل دیگر متفاوت است، با این حال استفاده از اسانس کاسنی در بیماران همودیالیزی می تواند مورد توجه قرار گیرد.
توصیفگر : دیالیز کلیوی
: نارسایی مزمن کلیه
: کیفیت زندگی
: گیاهان شفابخش
: کاسنی
: رایحه درمانی
: Renal Dialysis
: Kidney Failure, Chronic
: ‭Quality of Life
: Plants, Medicinal
: Cichorium Intybus
: Aromatherapy
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عطاپور‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، عبدالامیر، استاد راهنما
: اصغری‏، غلامرضا، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The Effect of Aromatherapy with Chicory essence On The Quality of Life In Patients Undergoing Hemodialysis
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۴۹موجود‭‬
نظرسنجی