رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي ارتباط بين کم خونی فقر آهن و ميگرن دوران قاعدگی در بيماران مراجعه كننده به كلينيك های ويژه دانشکده پزشکی اصفهان در نيمه دوم سال 1392 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108330
شماره مدرک : ‭ت۱۷۲۳۲‬
شماره راهنما : ‭WL۳۴۴،م۳۵۲ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏محمدی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مریم
عنوان : بررسي ارتباط بين کم خونی فقر آهن و ميگرن دوران قاعدگی در بيماران مراجعه كننده به كلينيك های ويژه دانشکده پزشکی اصفهان در نيمه دوم سال 1392 [پایان‌نامه]
نویسنده : / مریم محمدی
استاد راهنما : ؛ فریبرز خوروش، مجید قاسمی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ح، ۴۶ص.: جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره : ۳۹۳۴۴۳ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه:میگرن قاعدگیMM,Menstural Migraine)) ساب تایپی از سردرد های میگرنی می باشد که بعنوان یک اختلال مزمن کیفیت زندگی بسیاری ازمبتلایان که در سنین قاعدگی قرار دارند را تحت تاثیر قرار داده است . آنمی فقرآهن (IDA, Iron Deficiency Anemia) نیز شایعترین علت کم خونی خصوصا درزنان سنین باروری می باشد که در بسیاری از موارد تشخیص داده نمی شود . بنظر می رسد مکانیسم های پاتوفیزیولوژیکی مشترکی می تواند این دو اختلال را در همراهی با یکدیگر قرار دهد . هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی آنمی فقرآهن در مبتلایان به میگرن قاعدگی و مقایسه آن با میگرن غیرمرتبط با قاعدگی بود که برای اولین بار در ایران انجام گرفت .روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی – تحلیلی می باشد که در نیمه دوم سال 1394 در بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک های ویژه نورولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد . جهت تشخیص میگرن از معیارهای 2 ICHD- (International Classification of Headache Disorders) استفاده و براساس پرسشنامه ای خصوصیات سردرد ميگرني شامل ارتباط با سیکل قاعدگی ، وجود اورا ، مدت زمان ابتلا به ميگرن، طول مدت حمله و فركانس حملات مشخص شد. سپس بیماران تحت بررسی آزمایشگاهی از نظر آنمی فقرآهن قرار گرفتند . جهت آنالیز داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 استفاده شد. یافته ها: از 93 نفر بیمار مبتلا به میگرن 47.3% مبتلا به Pure MM (بتفکیک 9.31% مبتلا به migraine premenstural و %4.15 مبتلا به true menstrual migraine) بودند. 6.40% نیز در دسته بندیMenstural Related Migraine قرار گرفتند. در 1.12% موارد، میگرن با قاعدگی ارتباط نداشت . فراوانی آنمی فقرآهن در افراد مبتلا بهPMM ، 1.51% ، در افراد مبتلا به MRM ، 5.40% و در مبتلایان به میگرن غیرمرتبط با قاعدگی 4.36% بود . آنمی فقر آهن در مبتلایان به میگرن با اورا بیشتر از میگرن بدون اورا بود.)53% درمقابل 43.2%).نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد شیوع آنمی فقرآهن در بیماران مبتلا به ميگرن قاعدگی بالاتر از میگرن غیرمرتبط با قاعدگیست، اما بین مقادیر فوق ارتباط معناداری کشف نشد .
توصیفگر : میگرن
: سردرد عروقی
: کم خونی فقر آهن
: دیسمنوره
: Migraine
: Vascular Heacache
: Anemia, Iron Deficency
: Dysmenorrhea
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خوروش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فریبرز، استاد راهنما
: قاسمی‏، مجید، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluating the relationship between Iron deficiency anemia and menstrual migraine in patiants that referring to the special clinics of Isfahan medical school in the second half of the year 1392
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۴۶موجود‭‬
نظرسنجی