رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی بیان آنتی ژن هسته ای اپشتین بار ویروس (EBNA) به روش PCR در کارسینوم پاپیلری تیروئید در جمعیتی از بیماران در شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108359
شماره مدرک : ‭ت۱۷۲۴۲‬
شماره راهنما : ‭WK۲۷۰،ب۳۳۶ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بحرینی اصفهانی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منا
عنوان : بررسی بیان آنتی ژن هسته ای اپشتین بار ویروس (EBNA) به روش PCR در کارسینوم پاپیلری تیروئید در جمعیتی از بیماران در شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : / منا بحرینی اصفهانی
استاد راهنما : ؛ مژگان مختاری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۱۴ص.: جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره : ۳۹۴۵۷۷ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه:كارسينوم پاپيلري شايع ترين بدخيمي غده ي تيروئيد است که خاصیت لنفوتروپیک قوی دارد و احتمال می رود ابتلا به ویروس EBV در بروز آن نقش داشته باشد. در مطالعه حاضر به بررسی بیان آنتی ژن هسته ای اپشتین بار ویروس (EBNA) به روش PCR بعنوان فاکتور موثر احتمالی در کارسینوم پاپیلری تیروئید در شهر اصفهان در سال 1394 پرداخته شده است.روش ها:مطالعه حاضر بر روی 43 نمونه کارسینوم پاپیلری تیروئید تایید شده توسط پاتولوژیست انجام شد. با استفاده از بلوک پارافینی بافت تثبیت شده در فرمالین به روش PCR کیفی بیان EBNA در بافت تومور بررسی شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، اندازه تومور و درگیری غدد لنفاوی از پرونده بیماران استخراج شد. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های من –ویتنی و فیشرو تی مستقل در نرم افزار SPSS ورژن 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:بیان آنتی ژن EBNA در 9 مورد(20.9%) از نمونه ها شناسایی شد. بررسی رابطه بیان آنتی ژن EBNA با عوامل مختلف نشان داد که سن افراد دارای بیان ژن با میانگین 60/14±33/43 به طور معنادار بیش از بیماران بدون بیان ژن با میانگین 11.09 ±34.94 است (0.05P value<). در مقابل دیگر فاکتورهای مورد بررسی رابطه معنی داری با بیان ژن EBNA نداشتند(0.05P value>).بحث:با توجه به اینکه در حدود 21% از بیماران ژن EBNA بیان شد ,احتمال ارتباط بین بیماری و این ژن وجود دارد اما برای بررسی این موضوع پیشنهاد میشود گروه شاهد نیز در مطالعات دیگر مد نظر باشد.
توصیفگر : سرطان های تیروئید
: کارسینوما پاپیلاری
: هرپس ویروس ۴ انسان
: واکنش زنجیره ای پلیمراز
: دی ان ا
: Thyroid Neoplasms
: Carcinoma, Papillary
: Herpesvirus 4, Human
: Polymerase Chain Reaction
: DNA
: Epstein-Barr Virus Nuclear Antigens
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مختاری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مژگان، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Expression of Epstein-Barr virus nuclear antigen (EBNA) by PCR in papillary thyroid carcinoma in a population of patients in Isfahan
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۵۶موجود‭‬
نظرسنجی