رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی محیط بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ازنظر دارا بودن معیارهای محیط شفابخش در سال ۱۳۹۴ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108361
شماره مدرک : ‭ت۱۵۷۸۹‬
شماره راهنما : ‭WX۱۴۰,JI7,ف۶۱۶‮الف‬,۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ فروغی، زینب، پديدآور
عنوان : ارزیابی محیط بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ازنظر دارا بودن معیارهای محیط شفابخش در سال ۱۳۹۴ [پایان نامه]
نویسنده : / زینب فروغی
استاد راهنما : محمدحسین یارمحمدیان
استاد مشاور : محمود کیوان‌آرا، مسعود فردوسی
محل تحصیل : : دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ز، ۳۷۸ص.:مصور؛ جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۴۴۹۸ است.
چکيده : مقدمه : طی سالهای اخیر توجه به ایجاد محیط شفابخش در بیمارستان‌ها و عوامل موثر بر آن از روندی روبه رشد برخوردار بوده است. بیمارستان‌های ما نیازمند شناسایی نقاط ضعف و قوت خود در حرکت به سوی ایجاد محیط شفابخش هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان با استفاده از معیار‌های محیط شفابخش و در نهایت ارائه‌ی پیشنهاداتی به منظور ارتقای محیط بیمارستان‌ها در راستای تبدیل شدن به محیط‌های شفابخش بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ به صورت توصیفی و مقطعی در سال ۱۳۹۴ در دو مرحله‌ی کلی انجام شد: ۱) تهیه‌ی ابزار ارزیابی بیمارستان‌ها ۲) ارزیابی بیمارستان‌های منتخب با استفاده از ابزار تهیه شده.در مرحله‌ی نخست از مرور متون وتکنیک دلفی استفاده شد. در مرحله‌ی دوم جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزار تهیه شده شامل پرسشنامه‌ی پرستاران، پرسشنامه‌ی بیماران و پرسشنامه‌ی مصاحبه و مشاهده‌ی مستندات توسط پژوهشگر بود. تحلیل با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر جهت تشخیص تفاوت بین دو بیمارستان صورت گرفت. یافته‌ها : ابزار ارزیابی محیط شفابخش شامل هفت حیطه‌‌ی: محیط فیزیکی، حریم خصوصی بیمار، راحتی و کنترل، طب تلفیقی و مکمل، سبک زندگی سالم، سازمان شفابخش و روابط شفابخش شد. نتایج حاصل از پژوهش فاصله‌ی زیاد بیمارستان‌های مورد مطالعه را با معیارهای محیط شفابخش نشان داد. ضعف در فراهم آوردن محیط فیزیکی مناسب برای بیماران و کارکنان، ایجاد محیطی که حریم خصوصی بیماران را در نظر بگیرد و شرایط راحتی و کنترل بر امور توسط بیماران، ایجاد سازمانی که در مسیر شفابخشی قدم بردارد و روابط شفابخش میان بیماران و کارکنان از این جمله است. نتیجه‌گیری : لازم است مدیران سلامت و دست اندکاران بهبود محیط بیمارستان‌ها عوامل محیطی استرس زا برای بیماران و کارکنان در محیط بیمارستان‌ها را شناسایی نمایند و با هدف کاهش این عوامل و مقابله با آنها استراتژی‌هایی را پیاده‌ریزی نمایند. همچنین به صورت دوره‌ای به بررسی نتایج حاصل از تغییرات بپردازند و اقدامات لازم را جهت ارتقاء محیط در راستای کاهش استرس در بیماران و ایجاد محیط شفابخش انجام دهند.
توصیفگر : طراحی و ساخت بیمارستان
: مراقبت بیمار محور
: طراحی محیط
: طراحی و ساخت امکانات
: بیمارستان‌های دانشگاهی
: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
: Hospital Design and Construction
: Patient-Centered Care
: Environment Design
: Facility Design and Construction
: Hospitals,University
: Isfahan university of medical sciiences
شناسه افزوده : یارمحمدیان‏، محمد حسین، استاد راهنما
: کیوان‌آرا، محمود، استاد مشاور
: فردوسی، مسعود، استاد مشاور
عنوان ديگر : Assessing Selected Hospitals of Isfahan City Regarding Healing Hospital Environment Criteria in 2015
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۲۹موجود‭‬
نظرسنجی